UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će DRAGO S. SANDO, dr.vet.med. javno braniti magistarski rad, pod naslovom:

„Kvalitet i zdravstvena ispravnost mesa puža u zavisnosti od porijekla“

pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Radoslav Grujić, redovni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambene tehnologije“
  Tehnološki fakultet Univerzitet u Banja Luci;

 2. Dr.sc. Meho Bašić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli;

 3. Dr.sc. Mirjana Dimitrijević, docent
  uža naučna oblast “Higijena i tehnologija mesa“
  Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu.

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 28.01.2012. godine u 11,oo sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se dr.sc. Milica Vilušić, docent za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.