UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
TEHNOLOŠKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Damir Alihodžić, dipl.ing.tehnologije javno braniti magistarski rad, pod naslovom:

"Korelacija između deklarisanog i stvarnog sadržaja vrste animalnih proteina u
mesnim proizvodima na tržištu BiH"


pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Drago Šubarić, redovni profesor
  naučno područje ”Biotehničke znanosti, polje: Prehrambena tehnologija,
  grana: Inženjerstvo“
  Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku;

 2. Dr.sc. Midhat Jašić, vanredni profesor
  uža naučna oblast “Prehrambena tehnologija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli;

 3. Dr.sc. Muhamed Smajlović, vanredni profesor
  Katedra za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porijekla
  Zavod za higijenski nadzor namirnica i zaštitu životne okoline
  Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Javna odbrana magistarskog rada, održat će se 25.02.2012. godine u 12,oo sati u Amfiteatru Tehnološkog fakulteta.

Za zamjenika jednog člana Komisije imenuje se dr.sc. Meho Bašić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Prehrambena tehnologija“, Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.