UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
EKONOMSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Samra Gabeljić, dipl. ecc. javno će braniti magistarski rad pod naslovom

„ Razvoj marketing strategija preduzeća prehrambene industrije iz Bosne i Hercegovine u uslovima liberalizacije sopljne trgovine“,

dana 31.05.2012 .godine u 12,00 sati u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Rifat Klopić, redovni profesor,
  za užu naučnu oblast „Marketing“
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

 2. Dr. sc. Ishak Mešić, vanredni profesor
  za užu naučnu oblast „Marketing“ ,
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici;

 3. Dr. sc. Ermina Smajlović, docent
  za užu naučnu oblast „Marketing“,
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli;

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 08,00 – 16,00 sati.