UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FARMACEUTSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Almira Bećirović, profesor historije i geografije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom

„FUNKCIONALNO-PROSTORNA STRUKTURA GRADA TUZLE I NJEGOVI KLJUČNI EKOLOŠKI PROBLEMI"

u PONEDELJAK 05.03.2012. godine u Sali broj: 111 Prirodno-matematičkog fakulteta sa početkom u 13,00 sati;
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Alma Kadušić, docent, predsjednik
  Za užu naučnu oblast „Antropogeografija“
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 2. Dr.sc. Salih Kulenović, redovni profesor, mentor i član
  Za užu naučnu oblast „Antropogeografija"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 3. Dr.sc. Nusret Mujagić, docent, član
  Za užu naučnu oblast " Prostorno planiranje, inženjerska grafika i numeričko modeliranje"
  Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Alen Lepirica, docent, uža naučna oblast „Fizička geografija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.