UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Jasmina Mustačević, diplomirani žurnalista javno braniti magistarski rad pod nazivom:

„Javna komunikacija nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini“

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 29.02.2012. godine sa početkom u 11:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. dr. sc. Najil Kurtić, redovni profesor
  za užu naučnu oblast „Komunikologija“
  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 2. dr. sc. Enes Osmančević, docent
  za užu naučnu oblast „Komunikologija“
  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

 3. dr. sc. Vedada Baraković, docent
  za užu naučnu oblast „Masovni mediji“
  na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

Rezervni član Komisije dr.sc. Jelenka Voćkić-Avdagić, redovni profesor za nastavne predmete: „Savremeni komunikacijski sistemi“ i „Komunikologija mas medija" na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.