UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Dedić dr Lejla, javno braniti magistarski rad pod naslovom:

„Procjena intubacionih uvjeta i kvalitet oporavka u dječijoj anesteziji nakon inhalacionog uvoda sevofluranom i intravenskog uvoda Na-tiopentalom”


dana 18.05.20012. godine u amfiteatru I Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla, s početkom u 15,00 sati pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Amira Durić, redovni profesor za nastavni predmet
    “Hirurgija” Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  2. dr. sc. Mirsada Prašo, vanredni profesor za nastavni predmet “Urgentna medicina”
    Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

  3. dr. sc. Semir Imamović, docent za nastavni predmet „Urgentna medicina”
    Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup ovoj odbrani je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.