UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
MEDICINSKI FAKULTET
T U Z L A


 

O B J A V L J U J E

 

da će Kusturica Selimović dr Amna, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:


'' Ergonomski faktori rizika u nastanku muskuloskeletnih poremećaja u zdravstvenih radnika ''


dana 24.02.2012. godine u amfiteatru II Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzla, s početkom u 12,00 sati pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr. sc. Suada Kapidžić-Duraković, vanredni profesor
  za nastavni predmet “Fizijatrija i rehabilitacija”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 2. Dr. sc. Nurka Pranjić, redovni profesor
  za nastavni predmet “Medicina rada”
  Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli

 3. Dr. sc. Ljiljana Maleš-Bilić, docent
  za nastavni predmet “Medicina rada”,
  Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci.


Pristup ovoj odbrani je slobodan.


Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati.