UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Alma Fazlović, profesor biologije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom

„Distribucija krvnih grupa ABO i Rh sistema na području Tuzlanskog kantona"

u PETAK 27.04.2012. godine u Sali broj: 214 Prirodno-matematičkog fakulteta sa početkom u 10,00 sati;
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Jasminka H.Halilović, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 2. Dr.sc. Hajrija Hamidović, docent, mentor i član
  Uža naučna oblast „Genetika, bioologija ćelije i mikrobiologija"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 3. Dr.sc. Vesna Hadžiavdić, docent, član
  Uža naučna oblast " Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Snježana Hodžić, docent, uža naučna oblast „Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.