UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > odbrane magistarskih radnji > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Erna Mandžić, dipl.inž.geologije, javno braniti magistarski rad pod naslovom:

„Inženjerskogeološke karakteristike padine ispod sela Lipovci kod izgradnje regionalne ceste R-437“,

dana 19.05.2012. godine u 12,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:

  1. Dr.sc. Rejhana Dervišević, vanredni profesor,uža naučna oblast 'Inženjersko-geološke discipline' RGGF Univerziteta u Tuzli,

  2. Dr. sc. Indira Sijerčić, docent, uža naučna oblast 'Inženjsko-geološke discipline', RGGF Univerziteta u Tuzli,

  3. Dr.sc. Izet Žigić, redovni profesor, uža naučna oblast 'Hidrogeologija i hidrotehnika', RGGF Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.