UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji
 

UNIVERZITET U TUZLI
FARMACEUTSKI FAKULTET
T U Z L A
 

O B J A V L J U J E

 

da će Almasa Babajić, profesor hemije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom

"ISTRAŽIVANJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE SEDIMENTNIH NANOSA IZ JEZERA MODRAC"

u srijedu 08.02.2012. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sali broj: 211, sa početkom u 11 sati
pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Amira Cipurković, vanredni profesor, predsjednik
  Uža naučna oblast "Opšta i neorganska hemija"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 2. Dr.sc. Aida Crnkić, vanredni profesor, mentor i član
  Uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 3. Dr.sc. Zorica Hodžić, vanredni profesor, član
  Uža naučna oblast " Opšta i neorganska hemija"
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

 

Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Nadira Ibrišimović, docent, uža naučna oblast „Opšta i neorganska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.