UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


 

O B J A V L J U J E

 

da će Mirza Tupajić, profesor hemije javno će braniti magistarski rad, pod naslovom:

„Utjecaj strukture neionskih tenzida na interakcije sa Ca (II) i Mg (II) ionima u vodenim otopinama "

u četvrtak 29.03.2012. godine na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u Amfiteatru broj: 1 sa početkom u 13 sati, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr.sc. Jozo Budimir, profesor emeritus
  za užu naučnu oblast „Organska hemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik

 2. Dr.sc. Ranka Kubiček, redovni profesor
  za užu naučnu oblast „Analitička hemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, mentor i član

 3. Dr.sc. Hatidža Pašalić, docent
  za užu naučnu oblast „Analitička hemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli, član.

 4. Dr.sc. Božo Banjanin, redovni profesor
  za užu naučnu oblast „Organska hemija“
  Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, član

 5. Dr.sc. Mirsad Salkić, vanredni profesor
  za užu naučnu oblast „Analitička hemija“
  Tehnološki fakultet Univerziteta u Tuzli,član.


Za zamjenika jednog člana Komisije iz člana 1. ove Odluke imenuje se Dr.sc. Snježana Marić, vanredni profesor, uža naučna oblast „Organska hemija“ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan.

Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.