UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Enisa Kajtazović, profesor engleskog jezika i književnosti, javno će braniti magistarski rad pod nazivom:

Engleske posuđenice i prevedenice u oblasti muzike u bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku

Javna odbrana magistarskog rada obavit će se 19.06.2012. godine u 13:00 sati u Amfiteatru I Filozofskog fakulteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

  1. dr. sc. Sanja Berberović, docent izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  2. dr. sc. Adisa Imamović, vanredni profesor izabrana za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli

  3. dr. sc. Marijana Nikolić, docent izabrana za užu naučnu oblast „Lingvistika“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Rezervni član Komisije: se dr. sc. Nihada Delibegović-Džanić, docent izabran za užu naučnu oblast „Savremeni engleski jezik“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli radnim danom od 08 do 14 sati.