UNIVERZITET U TUZLI

odbrane magistarskih radnji


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > odbrane magistarskih radnji

UNIVERZITET U TUZLI
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
Franjevačka 2
T U Z L A

 

O B J A V L J U J E

 

da će Admir Botalić, dipl. ing. el., javno braniti magistarski rad, pod naslovom

“Statička analiza vremenski promjenljivih harmonika u distributivnim mrežama“,

dana 01. 06. 2012. godine u 14,00 sati u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli, pred Komisijom u sastavu:

 1. Dr sc. Nermin Suljanović, vanredni profesor – predsjednik,
  Uža naučna oblast “Komunikacije”
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 2. Dr sc. Amir Tokić, vanredni profesor – mentor i član,
  Uža naučna oblast “Teorija mreža i sistema”
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

 3. Dr sc. Tatjana Konjić, vanredni profesor – član,
  Uža naučna oblast “Teorija mreža i sistema”
  Fakultet elektrotehnike Univerziteta u Tuzli

Pristup javnosti je slobodan.
Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu Fakulteta radnim danom od 10,00 do 14,00 sati.