Najava posjete
Posjeta delegacije R Makedonije

Rektor Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Enver Haliliović, redovni profesor, susrest će se sa istaknutom delegacijom Republike Makedonije, predvođenu nj.e. gospodinom Rami Redžepi, ambasadorom i Rektorom Državnog Univerziteta u Tetovu, prof. dr. Argon Rekom sa saradnicima, u ponedeljak, 04.04.2011. godine sa početkom 15:30h, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli.

 
Poziv sredstvima informisanja

Univerzitet u Tuzli organizira niz manifestacija kojim se obilježava prijenos vlasništva Kasarne „Husein kapetan Gradaščević“ i njene prenamjene u Kampus Univerziteta u Tuzli.
Dana, 02.04.2011. godine (subota) u prostoru Kampusa Univerziteta u Tuzli, organizirat će se druženje uposlenika i studenata uz niz prigodnih raznovrsnih sadržaja.
Pozivamo vaše novinarske ekipe da od 11:00 h, proprate ovaj događaj.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
O B A V I J E S T za sve studente (svi fakulteti i studijski odsjeci) i za sve uposlenike (svih organizacionih jedinica) Univerziteta u Tuzli

Dana, 02.04.2011. godine (subota) sa početkom u 10:00, u prostoru Kampusa Univerziteta u Tuzli (Kasarna „Husein kapetan Gradaščević“ Tuzla), organizirat će se druženje upotpunjeno raznovrsnim sadržajima.
Pozivamo sve zainteresirane da svojim dolaskom uveličaju planirano druženje.

 
Odgađa se
Web seminar "Bibliotečko-informacioni sistem univerziteta – vizija i misija"
Predavač: prof.dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli

Današnji, najavljeni web seminar na temu: "Bibliotečko-informacioni sistem univerziteta – vizija i misija" se odgađa.
O narednom terminu održavanja webseminara bićete naknadno obavješteni.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Najava događaja
Web seminar "Bibliotečko-informacioni sistem univerziteta – vizija i misija"
Predavač: prof.dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli

U okviru TEMPUS projekta " New Library Services at Western Balkan Universities" (Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana) održaće se 31.03.2011. godine u 12,00 sati web seminar na temu: "Bibliotečko-informacioni sistem univerziteta – vizija i misija".

 
Održan workshop
„Novi razvoji u programima GIS upravljanja, upravljanja podacima, modeliranju 3D geologije i upravljanju rudarske proizvodnje“

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli je organizovao jednodnevni informativni seminar na temu „Novi razvoji u programima GIS upravljanja, upravljanja podacima, modeliranju 3D geologije i upravljanju rudarske proizvodnje“, sa uglednim predavačima iz konsultantske komapnije Micromine - James Hogg, Mark Butcher, Andrew Rogers i kompanije Ec-Terra - Dušanom Tanaskovićem.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 28.03.2011. godine

- Prirodno-matematički fakultet

 
Poziv na seminar
„Novi razvoji u programima GIS upravljanja, upravljanja podacima, modeliranju 3D geologije i upravljanju rudarske proizvodnje“

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje jednodnevni informativni seminar na temu „Novi razvoji u programima GIS upravljanja, upravljanja podacima, modeliranju 3D geologije i upravljanju rudarske proizvodnje“. Seminar će se održati u ponedjeljak, 28.3.2011.god., u Multimedijalnoj Sali Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Podrška poduzetničkim aktivnostima
mladih ljudi

Potpisan Memorandum o saradnji između
ITF Fondacije i Univerziteta u Tuzli

Dana, 23.03.2011. god. je upriličena ceremonija potpisivanja Memoranduma o saradnji između ITF – Fondacije za inovacije i tehnologiju i Univerziteta u Tuzli za projekt „Podrška poduzetničkim aktivnostima mladih ljudi“. Memorandum je u ime Univerziteta u Tuzli potpisao rektor, prof.dr. Enver Halilović, a u ime ITF-Fondacije za inovacije i tehnologije predsjedavajući Upravnog odbora, gosp. Torkel Ystgaard.

 
O D L U K A o dodjeli školarina za pokriće troškova za sticanje naučnog stepena doktora nauka u 2010. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno usavršavanje zaposlenika održanoj 17.03.2011. god.

O D L U K A o dodjeli školarina za pokriće troškova postdiplomskog studija i sticanje naučnog stepena magistra u 2010. godini
Odluka je donesena na sjednici Upravnog odbora Fonda za stipendiranje i nagrađivanje studenata dodiplomskog studija i naučno usavršavanje zaposlenika održanoj 17.03.2011. god.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
O D L U K A o organizovanju aprilskog ispitnog roka (sa dva ispitna termina) za ak. 2010/11. god.
Odluka je donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.03.2011. godine

Za studente dodiplomskog studija, koji studiraju po starom Nastavnom planu i programu na Fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli za akademsku 2010/11. godinu:
prvi termin: 09.4.2011. godine (subota), sa početkom od 9,00 sati,
drugi termin: 23.04.2011. godine (subota), sa početkom od 9,00 sati,
s tim da se ispiti iz svih nastavnih predmeta jedne studijske godine održe istovremeno.

 

Na Univerzitetu u Tuzli je održano predavanje na temu: „Megapikseli i gigabajti bola: digitalna etnografija genocida“. Predavač je bio Dr. sc. Hariz Halilović, docent Univerziteta u Melburnu.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Internacionalna liga humanista (ILH) dodijelila je, na jučer održanoj svečanosti u Sarajevu, Zlatnu povelju "Počasni ambasador kulture, mira i dijaloga" bivšem predsjedniku Republike Hrvatske Stjepanu Mesiću.
U okviru svečanosti, predstavljena je i knjiga "Doba ekonomske diplomacije", autora Jasne Plevnik i Stjepana Mesića.Promotori knjige bili su Bogić Bogićević, Enver Halilović i Josip Vrbošić, koji su istakli njen značaj za buduće generacije diplomata.

 
Obavijest o početku nastave za prijavljene kandidate za polaganje pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta na Filozofskom fakultetu

Obavještavaju se svi prijavljeni kandidati za polaganje pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli da će se nastava za sva tri modula organizovati počev od 21.03.2011. godine u 16 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
M J E R E za suzbijanje pojava korupcije
Mjere su donesene na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 09.02.2011. godine I VIZIJA
Univerzitet u Tuzli, kao javna ustanova na koju su prenesena javna ovlaštenja u obavljanju visokog obrazovanja, kao djelatnosti od posebnog društvenog značaja (dalje: Univerzitet) jačat će povjerenje u svoj rad i misiju za evropske integracije, između ostalog i na način da neće tolerisati korupciju na Univerzitetu, te da se pridružuje implementaciji „Strategije Bosne i Hercegovine za borbu protiv korupcije“.
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna zvanja
Interni konkurs je objavljen 14.03.2011. godine

- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

 
FRESHHH2011 - međunarodno online takmičenje za studente

Veliko takmičenje sa naglaskom na naftnoj i plinskoj industriji za finalnu novčanu nagradu 20.000 EUR i besplatan plasman u "growww2011" Fresh Graduate Program.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

- Filozofski fakultet

 

Sastanak delegacija Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Sarajevu

Danas je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli, rektor, prof.dr. Enver Halilović, sa predstavnicima menadžmenta primio delagaciju Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Faruka Čaklovicu, rektora Univerziteta u Sarajevu sa predstavnicima grupacija visokoškolskih ustanova.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

OBAVJEŠTENJE

Univerzitet u Tuzli obavještava sva lica koja ispunjavaju uslove za sticanje naučnog stepena doktora nauka, da mogu pokrenuti postupak za sticanje naučnog stepena doktora nauka najkasnije do 30.09.2011. godine, u skladu sa članom 293. stav (4) Statuta Univerziteta u Tuzli.

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 03.03.2011. godine

- Fakultet za tjelesni odgoj i sport
- Prirodno-matematički fakultet
- Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
- Tehnološki fakultet

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

K O N K U R S za izbor u naučno/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa)
Konkurs je objavljen u dnevnim novinama «Oslobođenje» od 03.03.2011. godine

- Akademija dramskih umjetnosti
- Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
- Farmaceutski fakultet
- Filozofski fakultet
- Mašinski fakultet

 

Održana Promocija knjige
„Ogledi o državnosti i političkom razvoju BiH“, autora profesora Mirka Pejanovića

U okviru obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na Univerzitetu u Tuzli je održana promocija knjige „Ogledi o državnosti i političkom razvoju BiH“, autora prof.dr. Mirka Pejanovića.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Obavijest istraživačima

Obavještavamo sve magistre i doktore nauka Univerziteta u Tuzli koji nisu registrirani u registru Nacionalne i univerzitetske biblioteke da to učine na www.registar.nub.ba.

 

Promoviran 791 diplomant Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli je održao Svečanu promociju diplomanata, koji su uspješno završili studij u trogodišnjem trajanju. Danas je promoviran ukupno 791 diplomant.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Održan workshop "Održiva energija i okolina"

U okviru projekta HERD koji finansira Vlada Norveške dana 25.02.2011. god. je na Univerzitetu u Tuzli održan workshop o pripremi master studija pod nazivom "Održiva energija i okolina".

 

Promocija knjige „Ogledi o državnosti i političkom razvoju BiH“, autora profesora Mirka Pejanovića

U okviru obilježavanja Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine Univerzitet u Tuzli organizira promociju knjige „Ogledi o državnosti i političkom razvoju BiH“, autora profesora Mirka Pejanovića.
Promocija će se održati 28. februara u 13 sati u amfiteatru A-2 Filozofskog fakulteta u Tuzli.
Bilo bi nam drago da i Vi prisustvujete ovom događaju.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pravilnik o trećem ciklusu - doktorskom studiju na Univerzitetu u Tuzli
Pravilnik je donesen na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.12.2010. godine

 

INTERNI KONKURS za izbor u naučno-nastavno zvanje
Interni konkurs je objavljen 21.02.2011.godine

- Fakultet elektrotehnike

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

K O N K U R S za prijem u radni odnos i Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme
Konkurs i Oglas su objavljeni u dnevnim novinama «Oslobođenje» od 18.02.2011. godine

K O N K U R S za prijem u radni odnos

1. ''Šef Kabineta Rektora''
2. ''Bibliotekar''
3. ''Viši stručni saradnik'' u Uredu za
međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1. ''Glavni kuhar'' u Studentskom centru
2. ''Portir'' u Tehničkoj službi
3. ''Spremačica'' u Tehničkoj službi

 

Kampus Univerziteta u Tuzli

Bivša kasarna ˝Husein kapetan Gradaščević˝ danas je zvanično postala Kampus Univerziteta u Tuzli. Ceremoniji predaje Kasarne za potrebe Kampusa Univerziteta u Tuzli prisustvovali su predstavnici Vlade FBiH, Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, predstavnici Vlade TK, Načelnik općine Tuzla, Ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK, te profesori, studenti i zaposlenici Univeziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Poziv na učešće na međunarodnoj konferenciji
„Društveni mediji i budućnost liderstva“

Organizacija Forerunner Fedaration iz SAD-a i Univerzitet u Tuzli 12. i 13. maja ove godine organiziraju u Tuzli Međunarodnu konferenciju pod nazivom Društveni mediji i budućnost liderstva. Cilj konferencije je okupiti poslovne ljude, studente i akademske lidere sa područja Zapadnog Balkana koji bi zajednički proučili prednosti savremenih digitalnih tehnologija i društvenih mreža u unapređenju liderstva i ekonomskog razvoja na regionalnom i globalnom nivou.

  INTERNI KONKURS za izbor u naučno/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 09.02.2011.godine
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Održan workshop pod nazivom „Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“

Na Univerzitetu u Tuzli je dana 07. 02. 2011. godine organizovan workshop pod nazivom „Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“. Na workshopu su učestvovali eksperti iz oblasti reforme visokog obrazovanja u Regiji i to prof. dr Milan Simić, Prorektor za nastvu, prof. dr Radmila Marinković Nedučin sa Univerziteta u Novom Sadu i Gdin Mladen Kraljić sa Univerziteta u Mariboru.

 

Poziv na učešće na workshopu
„Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“

Ured za nastavu i studentska pitanja u saradnji sa Uredom za međunarodnu saradnju organizuje workshop „Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“ 07. februara 2011. godine sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Pravila studiranja na II ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli

Pravila su donesena na sjednici Senata Univerziteta u Tuzli održanoj 22.12.2010. godine

 

Aktivnosti vezane za akreditaciju Univerziteta u Tuzli

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, prof. dr. Nihad Fejzić posjetio je Univerzitet u Tuzli.
Prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, upoznao je prof. dr. Nihada Fejzića o trenutnim aktivnostima koje provodi Univerzitet u Tuzli za eksternu evaluaciju i akreditaciju Univerziteta.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

STRATEŠKI PLAN RAZVOJA UNIVERZITETA U TUZLI ZA PERIOD OD 2011-2015. GODINE
- poziv na diskusiju

Univerzitet u Tuzli, u skladu sa reformskim procesima koje provodi, te u cilju uspješne akreditacije visokoškolske ustanove, izradio je dokument pod nazivom „Strateški plan razvoja Univerziteta u Tuzli za period od 2011-2015. godine“.
Ovim putem otvaramo diskusiju o dokumentu "Strateški plan razvoja Univerziteta u Tuzli za period od 2011-2015. godine".

 

Prezentacija nacrta "Zajedničkog akcionog plana" za projekat „Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH“

Univerzitet u Tuzli danas su posjetili prof.dr. Stefan Dukandjijev i dr.sc. Elvir Čizmić, koordinatori projekta "Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH", koji implementira međunarodni konzorcij GOPA Consultants GmbH uz podršku Evropske Unije.
Tema sastanka je bila prezentacija nacrta "Zajedničkog akcionog plana" koji je izrađen u okviru projekta "Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH".

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Održana Javna rasprava o Strategiji razvoja nauke u FBiH za period 2011.-2021. godina

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji s Rektoratom Univerziteta u Tuzli je danas, 27. januara 2011. god., organizovalo drugu javnu raspravu o nacrtu Strategije razvoja nauke u Federaciji BiH za period 2011.- 2021. godina.

 

Promocija knjige „Historija islamske civilizacije“, autora dr. Ali Asghar Halebija - poziv

Obavještavaju se svi zainteresovani da se na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli u saradnji sa naučno-istraživačkim institutom
IBN-SINA iz Sarajeva organizuje promocija knjige „Historija islamske civilizacije“, autora dr. Ali Asghar Halebija, 26.01.2011. godine sa početkom u 18,00 sati u Amfiteatru II Filozofskog fakulteta.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar posjetio Univerzitet u Tuzli

Danas je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli, rektor, prof.dr. Enver Halilović, sa prorektorima i generalnim sekretarom primo delagaciju Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar.
Unapređenje saradnje između Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar i Univerziteta u Tuzli i izrada i realizacija zajedničkih projekata kako na prostorima Evropske unije tako i na međunarodnom planu su daljne smjernice djelovanja dvaju univerziteta.

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI- USLUGE: Ugovor o pružanju usluga servisiranja motornih vozila po lotovima
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH"  od 17.01.2011. godine

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda je 28.01.2011.godine u 13,30 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u ul. Dr. Tihomila Markovića br. 1 (II sprat)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI- USLUGE: Ugovor o pružanju usluga servisiranja i održavanja liftova u objektima Univerziteta u Tuzli u 2011. godini
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH"  od 17.01.2011. godine

IV.8.
DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda je 07.02.2011.godine u 12,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u ul. Dr. Tihomil Marković br. 1 (II sprat)

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI- ROBE:
LOT1 Ugovor o nabavci potrošnih sredstava za održavanje
higijene u objektima Univerziteta u Tuzli; LOT2 Ugovor o nabavci potrošnog pribora za održavanje higijene u objektima Univerziteta u Tuzli
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH"  od 17.01.2011.godine

IV.8.
DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda je 15.02.2011. godine u 12,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u ul. Dr. Tihomila Markovića br.1 (II sprat).

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI- RADOVI: Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji glavnog razvodnog ormara i napojnih kablova za spratne RO električne energije u staroj zgradi Tehnološkog fakulteta
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH"  od 17.01.2011. godine

IV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda je 28.01.2011.godine u 12,30 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u ul. Dr.Tihomila Markovića br. 1

 

MASTER ARCHITEKTURA U ZDRAVSTVU "AR.PE.SA 2011"
PROGRAMIRANJE, PROJEKTIRANJE I UPRAVLJANJE SANITARNIM, BOLNIČKIM I TERITORIJALNIM STRUKTURAMA U ZEMLJAMA U RAZVOJU - II STEPEN

Obavještavamo vas da Generala Direkcija za kooperaciju u razvoju Ministarstva vanjskih poslova Italije, zajedno sa Arhitektonskim fakultetom, Odjel DATA, Univerziteta "La Sapienza" u Rimu, organizira "MASTER Arhitetktura u zdravstvu "AR.PE.SA 2011", programiranje, projektiranje i upravljanje zdravstvenim, bolničkim i teritorijalnim strukturama u zemljama u razvoju - II stepen".

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

MASTER ARCHITEKTURA U ZDRAVSTVU "AR.PE.SA 2011"
PROGRAMIRANJE, PROJEKTIRANJE I UPRAVLJANJE SANITARNIM, BOLNIČKIM I TERITORIJALNIM STRUKTURAMA U ZEMLJAMA U RAZVOJU - II STEPEN

Obavještavamo vas da Generala Direkcija za kooperaciju u razvoju Ministarstva vanjskih poslova Italije, zajedno sa Arhitektonskim fakultetom, Odjel DATA, Univerziteta "La Sapienza" u Rimu, organizira "MASTER Arhitetktura u zdravstvu "AR.PE.SA 2011", programiranje, projektiranje i upravljanje zdravstvenim, bolničkim i teritorijalnim strukturama u zemljama u razvoju - II stepen".

 

Poziv za učešće na radionici sa temom "Strategije razvoja nauke u Federaciji BiH za period 2011. – 2021. godina" - javna rasprava

Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja nuke, kulture i sporta organizuje radionicu s ciljem provođenja javne rasprave o nacrtu „Strategije razvoja nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011.-2021. godina“ 27. januara 2011. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

K O N K U R S za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
Konkurs je objavljen u dnevnim novinama «Oslobođenje» od 12.01.2011. godine

''Viši stručni saradnik'' u Uredu za pitanja naučno-istraživačkog rada
1 izvršilac
 

Organizovanje kursa Francuskog jezika

Obavještavju se svi zainteresovani da će kurs Francuskog jezika biti organizovan u prostorijama Akademije dramskih umjestnosti srijedom od 17,00 – 19,00 sati.
Tačan datum početka kursa Francuskog jezika biti će objavljen na web stranici Univerziteta.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rektor Univerziteta u Tuzli posjetio Univerze v Maribor

Na poziv rektora Univerze v Maribor, prof. dr. Ivana Rozmana, dana, 06.01.2011. god., prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, boravio je u Mariboru, zajedno sa rektorima još nekih centralnoevropskih zemalja.
U toku sljedeće sedmice, Univerzitet u Tuzli će biti domaćin seminara, koji će voditi prof.dr. Mejra Festić, Prorektor Univerze v Maribor.

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Univerzitet u Tuzli najoštrije osuđuje brutalno nasilje u vidu najtežih krivičnih djela protiv spolne slobode i morala koje su pretrpjele studentice našeg Univerziteta dana 29.12.2010. i 02.01.2011. godine u Tuzli.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Prezentacija Idejnog rješenja projekta za zgradu Rektorata Univerziteta u Tuzli

Danas je upriličena prezentacija Idejnog rješenja projekta za rekonstrukciju zgrade Doma armije za potrebe Rektorata Univerziteta u Tuzli. Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović, sa prorektorima u prostorijama Rektorata, ugostio je gosp. Jasmina Imamovića, načelnika općine Tuzla; gosp. Kemala Kurevića, šefa Službe za komunalne poslove Općine Tuzla; gdju Selmu Pašić, direktoricu Zavoda za urbanizam Tuzla i medije.

 

K O N K U R S za izbor Prorektora za razvoj i ekonomsko-finansijske poslove Univerziteta u Tuzli
Konkurs je objavljen u dnevnim novinama «Oslobođenje» od 04.01.2011. godine

Prijave, sa svim potrebnim dokazima, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama ''Oslobođenje''.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

INTERNI KONKURS za izbor u naučno/umjetničko-nastavna i saradnička zvanja
Interni konkurs je objavljen 31.12.2010.godine

- Akademija dramskih umjetnosti
- Ekonomski fakultet
- Fakultet za tjelesni odgoj i sport
- Filozofski fakultet
- Medicinski fakultet
- Prirodno-matematički fakultet
- Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI- ROBE:
Ugovor o nabavci goriva za potrebe Univerziteta u Tuzli
sa sukcesivnom isporukom do 31.12.2011. godine
Obavještenje je objavljeno u "Službenom glasniku BiH"  od 27.12.2010.godine

IV.8.
DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
Javno otvaranje ponuda 25.01.2011.godine u 12,30 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u ul. Dr. Tihomila Markovića br. 1

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Univeritetu u Tuzli donirano oko 4.000 novih naslova stručne i naučne literature

Ministrstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona danas je doniralo 4.000 knjiga Univerzitetskoj biblioteci Univerziteta u Tuzli. Odluku o donaciji uručila je ministrica obrazovanja, nauke, kultur i sporta, prof. dr. Mirzeta Hadžić-Suljkić prorektorici za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Rejhani Dervišević.

 

Prijem za pobjednike
Prvih međuuniverzitetskih sportskih susreta i čelnike Univerzitetskog sportskog društva

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović primio je danas u Rektoratu predsjednika Univerzitetskog sportskog društva Tuzla, predsjedavajućeg Federalnog Univerzitetskog sportskog saveza, sportiste, košarkaše pobjedničke ekipe sa Univerziteta u Tuzli koji su osvojili prvo mjesto na Prvim međuuniverzitetskim sportskim susretima, te plesni par iz Univerzitetskog plesnog kluba, koji su do sada postigli svjetske rezultate.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
 

A R H I V A

1 2 3 4 5 6 7 8