Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 20.01.2011. god.


 

 

Univerzitet "Džemal Bijedić" Mostar posjetio
Univerzitet u Tuzli


Danas je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli, rektor, prof.dr. Enver Halilović, sa prorektorima i generalnim sekretarom primo delagaciju Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar: rektora, prof.dr. Ahmed Džubur, sa prorektorima: Doc. dr. Senad Rahimić, Prof. dr. Đulsa Bajramović, Doc. dr. Maja Popovac, Doc. dr. Aner Žuljević i generalnim sekretarom, Zoranom Kazazić, dipl. pravnik.

Prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, upoznao je goste o trenutnim aktivnostima koje provodi Univerzitet u Tuzli: pripreme za eksternu evaluaciju - kao uslov za akreditaciju Univerziteta, izrada idejnog projekta za Kampus Univerziteta i postepeni prelazak fakulteta u bivšu kasarnu, idejni projekat za izradu zgrade Rektorata u prostorijama bivšeg Doma armije je već završen, organizovanje Univerzitetske biblioteke, osnivanje Centra za izdavačku djelatnost i donošenje pravilnika o radu Univerziteta, kao i izrada nastavnih planova i programa za I, II i III ciklus studiranja.

Prof. dr. Ahmed Džubur, rektor Univerziteta "Džemal Bijedić" iz Mostara je istakao da nisu slučajno izabrali Unvierzitet u Tuzli kao prvi Univerzitet koji će posjetiti jer ga doživljavaju kao rekspektabilan Univerzitet sa dugom tradicijom sa stanovišta integracije i primjene Bolonjskog procesa, kao prvog integriranog univerziteta u Bosni i Hercegovini.
- Univerzitetu "Džemal Bijedić" također predstoji integracija i akreditacija univerziteta i razmjena dragocjenih iskustava bi bila od velikog značaja za predstojeće aktivnosti, istakao je rektor Univerziteta "Džemal Bijedić".

Prorektori oba univerziteta su iskazali spremnost za razmjenu iskustava i uzajamnu pomoć u njihovom domenu djelovanja. Unapređenje saradnje između Univerziteta "Džemal Bijedić" i Univerziteta u Tuzli i izrada i realizacija zajedničkih projekata kako na prostorima Evropske unije tako i na međunarodnom planu su daljne smjernice djelovanja dvaju univerziteta.

Rektor, prof.dr. Enver Halilović, smatra da Univerzitet u Tuzli ima brojne prednosti kojima može poslužiti kao primjer drugim visokoobrazovnim ustanovama.
- Primjer drugima možemo biti u pogledu pravnih i akademskih pitanja, načina odnosa i realizacija naučno-istraživačkih radova, povezanosti istraživanja sa privredom i sa sredinom, povezanosti Univerziteta sa lokalnom zajednicom i u svim onim segmentima koji Univerzitet u Tuzli čine Univerzitetom danas. Zahvaljujemo se na posjeti, veoma cijenimo što ste prvo došli u posjetu na Univerzitet u Tuzli. Sa naše strane stoji spremnost za sve vidove naše saradnje˝, rekao je rektor Univerziteta u Tuzli.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA