Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 16.02.2011. god.


 

Kampus Univerziteta u Tuzli

 

Bivša kasarna ˝Husein kapetan Gradaščević˝ danas je zvanično postala Kampus Univerziteta u Tuzli. Ceremoniji predaje Kasarne za potrebe Kampusa Univerziteta u Tuzli prisustvovali su predstavnici Vlade FBiH, Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, predstavnici Vlade TK, Načelnik općine Tuzla, Ministrica Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport TK, te profesori, studenti i zaposlenici Univeziteta u Tuzli.

Kasarna “Husein kapetan Gradaščević” Tuzlanskom kantonu je dodijeljena 23. jula 2009. godine na sjednici Vlade FBiH. Tada je stvoren prvi preduslov za izgradnju Kampusa, jer je kasarna proglašena neperspektivnom za oružane snage. Komisija za državnu imovinu BiH donijela je odluku kojom se kompleks kasarne stavlja na raspolaganje Univerzitetu čime je omogućeno da se izvrši adaptacija infrastrukture za potrebe Univerziteta, za izgradnju kampusa i prilagođavanje sadašnjih sadržaja kasarne potrebama studenata i nastavnika.

Ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Selmo Cikotić smatra da u budućnosti jednog naroda ne postoji bolja investicija od investicije u obrazovanje. ˝Kasarna je u različitim periodima svojim imenom različito značila, a od sada će biti stavljena u funkciju znanja i obrazovanja, funkciju stvaranja kadrova koji će preuzeti odgovornost za budućnost i perspektivnost BiH u cjelini˝, kazao je Cikotić i predao simbolični ključ premijeru Federacije Bosne i Hercegovine, Mustafi Mujezinoviću.

U svom obraćanju, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, Mustafa Muejzinović je istakao: " Tuzla i tuzlanska mladost imaju šansu da na prostoru Kampusa izgrade hram znanja i nauke o kojoj treba povesti puno više računa u budućnosti. Nadam se da će sve vlade u BiH shvatiti koliko više treba ulagati u obrazovanje, jer ono znači veću proizvodnju, veću uposlenost i veći višak vrijednosti, jer se upravo od viška vrijednosti i živi. Od toga društvo postaje bogatije, a kada je društvo bogato, onda i pojedinci imaju veliku šansu˝.

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine je predao ključ u ruke Rektoru, te je na taj način prostor bivše kasarne i zvanično postao Kampus Univerziteta u Tuzli.

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof.dr. Enver Halilović, primopredaju kasarne tuzlanskom univerzitetu vidi kao historijski događaj, ne samo za Univerzitet, nego i za cjelokupnu društvenu zajednicu Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. ˝Učinit ćemo sve da Univerzitet u Tuzli sa dobivanjem ovog prostora dobije na kvaliteti i mogućnosti boljeg obrazovnog, naučnog i istraživačkog rada na Univerzitetu, te na osposobljavanju novih kadrova, stvaranju prostora za prespektivniju budućnosti svih u našoj zemlji, a posebno onih koji će biti korisnici ovog prostora˝, kazao je rektor Halilović i dodao da je tek sada pred Univerzitetom u Tuzli veliki izazov i obaveza.

Kampus obuhvata 12.000 m2 korisnog prostora za koji je već napravljena skica za idejni projekat. Samo osposobljavanje Kampusa će se vršiti u tri faze. Prva faza je preseljenje fakulteta koji trenutno oskudijevaju sa prostorom, a to su: Ekonomski fakultet, Pravni fakultet, Akademija dramskih umjetnosti, neki od odsjeka Filozofskog fakulteta. Druga faza je adaptacija postojećih kapaciteta i treća faza je izgradnja potrebnih objekata za potrebe rada Univerziteta u Tuzli, rekao je Rektor u svom obraćanju medijima.

Svečana ceremonija predaje Kasarne za potrebe Kampusa Univerziteta u Tuzli je završena postavljanjem novog naziva: "Univerzitet u Tuzli, Campus".

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA