Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 17.03.2011. god.


 

 

Održano predavanje na temu:
„Megapikseli i gigabajti bola: digitalna etnografija genocida“

 

Dana, 15.03.2011. god., na Univerzitetu u Tuzli je održano predavanje na temu: „Megapikseli i gigabajti bola: digitalna etnografija genocida“. Predavač je bio Dr. sc. Hariz Halilović, docent Univerziteta u Melburnu. Doc. dr. Hariz Halilović je socijalni antropolog pri Univeristy of Melbourne, u Australiji. Njegove istraživačke i predavačke aktivnosti su vezane za prisilne migracije, trans-lokalne identitete i kolektivna sjećanja nakon politički motiviranog nasilja.

U svom predavanju, predavač je upoznao prisutne da u zadnja dva desetljeća digitalna tehnologija,‘novi mediji’ (new media) i mobilne telekomunikacije su imale ogroman, transformirajući uticaj na skoro sve sfere društvenoga života, rezultirajući u kulturološkim promjenama kako na inter-personalnoj i lokalnoj tako i na široj društvenoj i globalnoj razini. Ove tehnološke inovacije su revolucionizirale način komuniciranja i kreiranja znanja, omogućujući neposrednost i sinhroniziranost audio-video-tekstualnog protoka informacija između pojedinaca, grupa i institucija diljem planete. Takozvane nove tehnologije su također izmijenile, i svakodnevno mijenjaju, tradicionalne nastavne i istraživačke metode u visokom obrazovanju, ne samo u prirodno-tehničkim disciplinama nego i u onima društveno-humanističkoga usmjerenja. Digitalna tehnologija, virtualni prostor, hipermediji i digitalne socijalne mreže su postale ujedno i sredstva i predmet istraživanja, ali i mediji putem kojih se prezentiraju rezultati istraživanja u multimedijalnoj formi.

Bazirajući svoje izlaganje na antropološkom istraživanju posljedica genocida na lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini, doc. dr. Halilović je diskutirao o prednosti digitalne etnografije, kao hibridne istraživačke metodologije, u odnosu na konvencionalnu etnografiju. On je također ukazao na neke od etičko-metodoloških dilema i izazova koje proizilaze iz primjene digitalne tehnologije u kvalitativnom istraživanju i nastavi.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA