UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU
Tuzla, 10.01.2011. god.

 

 


Rektor Univerziteta u Tuzli posjetio Univerze v Maribor


 

Na poziv rektora Univerze v Maribor, prof. dr. Ivana Rozmana, dana, 06.01.2011. god., prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, boravio je u Mariboru, zajedno sa rektorima još nekih centralnoevropskih zemalja.

U toku sljedeće sedmice, Univerzitet u Tuzli će biti domaćin seminara, koji će voditi prof.dr. Mejra Festić, Prorektor Univerze v Maribor. Tema seminara će biti realizacija zajedničkih projekata Univerziteta u Tuzli i Univerze v Maribor, posebno u oblastima tehničkih i medicinskih nauka. Time će se otvoriti bliža saradnja u naučnoistraživačkoj oblasti i u oblasti edukacije ova dva univerziteta.
Putem Sporazuma o medjuuniverzitetskoj saradnji ova pitanja će biti regulisana i sa drugim univerzitetima Evrope.


 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA