Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 11.02.2011. god.


 

 

Održan workshop „Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“

 

Na Univerzitetu u Tuzli je dana 07. 02. 2011. godine organizovan workshop pod nazivom „Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“. Na workshopu su učestvovali eksperti iz oblasti reforme visokog obrazovanja u Regiji  i to prof. dr Milan Simić, Prorektor za nastvu, prof. dr Radmila Marinković Nedučin sa Univerziteta u Novom Sadu i Gdin Mladen Kraljić sa Univerziteta u Mariboru.

 

Cilj skupa je bio da predstavi osnovne pravce u reformi nastavnih planova i programa kao i dosadašnja iskustva i praksu u implementaciji Bolonjskog procesa na ovim univerzitetima.

 

Tokom skupa su prezentirane poteškoće proistekle iz neusaglašenosti nastavnih programa prilikom prelaska sa petogodišnjeg na četverogodišnji/trogodišnji studij, neusaglašena dodjela kredita u odnosu na opterećenje studenata, praksa da određeni predmeti imaju različito opterećenje, a isti broj kredita, te iskustva u reformi visokog obrazovanja, sistem 3+2 ili 4+1.

 

Tokom radionice također je predstvaljen proces akreditacije studijskih programa u Sloveniji i ukzano na inidikatore kojima je potrebno posvetiti pažnju tokom procesa akreditacije za koji se Univerzitetu u Tuzli priprema. 

 

U prilogu se nalaze prezentacije sa ovog workshopa.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA


 
Picture 002
Picture 005
Picture 021
Picture 023
Picture 027