UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > projekti/stipendije > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI

Tuzla, 17.01.2011. god.

 

MASTER ARCHITEKTURA U ZDRAVSTVU "AR.PE.SA 2011",
PROGRAMIRANJE, PROJEKTIRANJE I UPRAVLJANJE SANITARNIM, BOLNIČKIM I
TERITORIJALNIM STRUKTURAMA U ZEMLJAMA U RAZVOJU - II STEPEN

 

Obavještavamo vas da Generala Direkcija za kooperaciju u razvoju Ministarstva vanjskih poslova Italije, zajedno sa Arhitektonskim fakultetom, Odjel DATA, Univerziteta "La Sapienza" u Rimu, organizira "MASTER Arhitetktura u zdravstvu "AR.PE.SA 2011", programiranje, projektiranje i upravljanje zdravstvenim, bolničkim i teritorijalnim strukturama u zemljama u razvoju - II stepen".

Aktivnosti će se odvijati u dvije faze:

- I faza: od marta 2011. godine do polovine aprila 2011. godine aktivnosti on-line u trajanju od mjesec dana;
- II faza: od polovine aprila 2011. godine do decembra 2011. godine, 8 mjeseci, nastava u Centru za učenje Arhitektonskog fakulteta Univerziteta "La Sapoenza" u Rimu.

Kurs je namijenjen za 20 kandidata koji su već 5 godina diplomirani inženjeri građevinarstva, niskogradnje i arhitekture a čiji se diplomski radovi, poželjno je, odnoste na projektovanje, realizaciju i održavanje kompleksnih građevina, te docente arhitekture na početku akademske karijere i diplomirane tehničke operatore zdravstvenog sektora.

Osim toga, kandidati moraju imati odlično poznavanje engleskog jezika i osnovno poznavanje italijanskog jezika, što će biti utvrđeno putem CV-a i telefonskog intervjua, kao i osnovne vještine radan na kompjuteru i poznavalje dizajnerskih programa.

Aktivnost obuke predviđa 1.500 sati rada što odgovara 60 kreditnih poena a što će učesnicima garantovati, nakon završenih ispita, posjedovanje diplome Univerzitetskog Mastare II stepena.

U okviru ovog Mastera pokriveni su slijedeći troškovi:
1. avionski prevoz odlazak/povratak iz i za državu iz koje kandidat dolazi;
2. troškovi za period boravka u Italiji a što se odnosi na: ishranu i smještaj, gradski prevoz i džeparac;
3. naknada za smještaj neposredno po dolasku;
4. osiguranje (bolest i nesreća) za period boravka u Italiji;
5. upisi i univerzitetske takse.

Potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
- curriculum vitae;
- fotokopija pasoša;
- kopija diplome;
- domanda di borsa di studio (zahtjev za stipendiju, koji na upit dostavljamo putem e-maila);
- eventualna potvrda o poznavanju italijanskog jezika;
- izjava o povratku u državu iz koje kandidat dolazi odmah po završetku Mastera.

Molbe za učestvovanje, uz traženu dokumentaciju, moraju biti poslane putem e-mail-a contab2@utlsarajevo.org, poštom ili lično dostavljene u Ured Cooperazione Italiana pri Ambasadi Republike Italije (ul. Cekalusa 51, Sarajevo), najkasnije do 17.00 sati, dana 10.februara 2011. godine.

 

 

Ured Cooperazione Italiana