UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za nastavu i studentska pitanja
Tuzla, 02.02.2011. god.

 

 

 

Poziv na učešće na workshopu

„Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“

 

Ured za nastavu i studentska pitanja u saradnji sa Uredom za međunarodnu saradnju organizuje workshop „Reforma nastavnih planova i programa na Univerzitetu u Tuzli“ 07. februara 2011. godine sa početkom u 09,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Pored predstvanika Univerziteta u Tuzli, na skupu će učestvovati prof. dr Milan Simić, prorektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Radmila Marinković-Nedučin, Univerzitet u Novom Sadu i Mladen Kraljić, Univerzitet u Mariboru.

Cilj skupa je da predstavi osnovne pravce u reformi nastavnih planova i programa kao i dosadašnja iskustva i praksu u implementaciji Bolonjskog procesa.
Tokom skupa žele se prikazati problemi proistekli iz neusaglašenosti nastavnih programa prilikom prelaska sa petogodišnjeg na četverogodišnji/trogodišnji studij, neusaglašena dodjela kredita u odnosu na opterećenje studenata, «važnost» predmeta na ne matičnim fakultetima, praksa da određeni predmeti imaju različito opterećenje, a isti broj kredita, i dr.

Obzirom na navedenu problematiku, te teškoće i neusaglašenosti s kojim se susrećemo na našem univerzitetu, obavezno je prisutvo dekana, prodekana za nastavu, voditelja studijskih odsjeka a poželjno je prisustvo i ostalih nastavnika ovom workshopu.

 

 

Ured za nastavu i studentska pitanja