UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 31.03.2011. godine

 

 

Odgađa se web seminar "Bibliotečko-informacioni sistem univerziteta – vizija i misija"
Predavač: prof.dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli

 

 

Današnji, najavljeni web seminar na temu: "Bibliotečko-informacioni sistem univerziteta – vizija i misija" se odgađa.

Predavač je prof.dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli. Seminar se realizuje u okviru TEMPUS projekta " New Library Services at Western Balkan Universities" (Novi bibliotečki servisi na univerzitetima Zapadnog Balkana).

O narednom terminu održavanja webseminara bićete naknadno obavješteni.

 


SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA