Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 31.01.2011. god.


 

 

Prezentacija nacrta "Zajedničkog akcionog plana"
za projekat „Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH“

 

Univerzitet u Tuzli danas su posjetili prof.dr. Stefan Dukandjijev i dr.sc. Elvir Čizmić, koordinatori projekta "Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH", koji implementira međunarodni konzorcij GOPA Consultants GmbH uz podršku Evropske Unije. Tom prilikom održan je sastanak sa menadžmentom Univerziteta na kojem su, pored rektora Univerziteta u Tuzli prof.dr.sc. Envera Halilovića, bili prisutni: prorektor za nastavu i studentska pitanja prof.dr. Rejhana Dervišević, prorektor za finansiranje i razvoj Univerziteta prof. dr. Snježana Marić, prorektor za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu prof.dr. Mensura Aščerić i Jasmina Berbić, dipl.pravnik Generalni sekretar Univerziteta.

Tema sastanka je bila prezentacija nacrta "Zajedničkog akcionog plana" koji je izrađen u okviru projekta "Podrška reformi visokog obrazovanja u BiH", te dogovor o vidovima buduće saradnje između Univerziteta u Tuzli i koordinatora projekta u vezi sa realizacijom Zajedničkog akcionog plana.

Rektor Halilović upoznao je goste sa brojnim aktivnostima i procesima koji su u toku na Univerzitetu u Tuzli, stavljajući naglasak na pripreme za eksternu evaluaciju Univerziteta, a s tim u vezi i usvajanje velikog broja općih pravnih akata. Takođe, istakao je donošenje Strateškog plana institucionalnog razvoja Univerziteta u Tuzli do 2015. godine, koji će u narednim danima biti dostupan javnosti putem web stranice Univerziteta, te da su u toku pripreme za preuzimanje kasarne "Husein Kapetan Gradaščević" za potrebe univerzitetskog kampusa.

Prof.dr. Stefan Dukandjijev je pohvalio dosadašnji rad Univerziteta u Tuzli te napomenuo da se radi o prvom integrisanom univerzitetu u Bosni i Hercegovini. Nakon toga se osvrnuo na Zajednički akcioni plan i ukratko predstavio planirane aktivnosti među kojima se izdvajaju: izrada dokumenata politike i strategije u 7 oblasti koje su od značaja za rad univerziteta u BiH, te obuka za predstavnike univerziteta u cilju implementacije usvojenih dokumenata. Akcioni plan se sastoji iz dva dijela: prvi dio je izrada i akreditacija programa za obuku predstavnika univerziteta, dok se drugi dio plana odnosi na: izradu finansijskog menadžmenta univerziteta, menadžmentne reforme nastavnih planova i programa i osiguranje kvaliteta. Posebno se dotakao pitanja studenata i uključivanja studenata u reformu visokog obrazovanja te istakao da studenti predstavljaju centar obrazovnog procesa.

Rektor Halilović je u ime Univerziteta podržao predstavljeni Zajednički akcioni plan i izrazio nadu da će usvojeni dokumenti biti od velike koristi Univerzitetu u Tuzli u njegovom daljem radu na reformama i modernizaciji visokog obrazovanja.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA