UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 19.01.2011. god.

 

Poziv za učešće na radionici sa temom "Strategije razvoja nauke u Federaciji BiH
za period 2011 – 2021. godina" - javna rasprava

 


U skladu sa namjerom da svoju podršku još više uskladi sa prioritetima naučno-tehnološkog razvoja i potrebama naučne i akademske zajednice u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo obrazovnaja i nauke je iniciralo i finansiralo izradu projekta „Strategija razvoja nauke u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2011.-2021. godina“. U izradu Strategije je uključena i Akademija nauka BiH, a voditelj čitavog projekta izrade Strategije je akademik prof. dr Božidar Matić i prof. dr Anto Domazet.

Trenutno je otvorena druga faza u realizaciji ovog projekta – javna rasprava, te je upućen poziv članovima akademske i naučne zajednice, predstavnicima resornih federalnih i kantonalnih ministarstava i privrednih kolektiviteta, te svim drugim zainteresiranim subjektima, da se aktivno uključe u raspravu o nacrtu „Strategije razvoja nauke u Federaciji BiH za period 2011 – 2021. godina“.

Stoga, Univerzitet u Tuzli u saradnji sa Federalnim ministarstvom obrazovanja nuke, kulture i sporta organizuje radionicu s ciljem provođenja javne rasprave o nacrtu navedene Strategije 27. januara 2011. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli.

Pozivamo Vas da i Vi uzmete aktivno učešće u radu ovog skupa i date svoj doprinos u daljem kreiranju uslova za razvoj nauke u našem društvu.

URED ZA NIR