Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 06.01.2011. god.


 

 

Prezentacija Idejnog rješenja projekta za zgradu Rektorata
Univerziteta u Tuzli


Danas je upriličena prezentacija Idejnog rješenja projekta za rekonstrukciju zgrade Doma armije za potrebe Rektorata Univerziteta u Tuzli. Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović, sa prorektorima u prostorijama Rektorata, ugostio je gosp. Jasmina Imamovića, načelnika općine Tuzla; gosp. Kemala Kurevića, šefa Službe za komunalne poslove Općine Tuzla; gdju Selmu Pašić, direktoricu Zavoda za urbanizam Tuzla i medije.

Prof. dr. Enver Halilović je upoznao goste o aktivnostima Univerziteta u Tuzli, kao prvog integriranog univerziteta u Bosni i Hercegovini i na prostorima Balkana. Istakao je da razvoj univerziteta teče u akademskom i naučnoistraživačkom smjeru. Univerzitet u Tuzli svake godine provodi internu evaluaciju, a sada provodi aktivnosti i za eksternu evaluaciju, kao uslov za akreditaciju Univerziteta. Tri ključne stvari na kojima se trenutno radi su: organizovanje Univerzitetske biblioteke, osnivanje Centra za izdavačku djelatnost i donošenje pravilnika o radu Univerziteta. Neki od pravilnika su već usvojeni: Pravila studiranja u I, II i III ciklusu, Pravilnik o ocjenjivanju studenata, Pravilnik o angažmanu nastavanika sa Univerziteta u Tuzli na drugim univerzitetima, zatim Pravilnik o Tempus projektima, Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti, u kojima su utvrđene procedure rada u svim oblastima djelovanja.

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o ustupanju kasarne Husein kapetan Gradaščević na raspolaganje Univerzitetu u Tuzli. Rektor Univerziteta u Tuzli je istakao da se radi na intenziviranju aktivnosti na izgradnji Kampusa, kako bi prilagodili njene kapacitete potrebama Univerziteta, što je uvršteno i u Strategiju razvoja Univerziteta od 2010-2015 god. Dom armije je također stavljen na raspolaganje Univerzitetu u Tuzli. Danas je izvršena prezentacija Idejnog rješenja projekta za rekonstrukciju zgrade Doma armije za potrebe Rektorata Univerziteta u Tuzli.

- Idejni projekat za zgradu Rektorata je tek polazna tačka za predstojeće aktivnosti za koje je neophodna adekvatna podrška cijele društvene zajednice, istakao je Rektor, prof. dr. Enver Halilović.

- Sinergija Općine Tuzla i Univerziteta u Tuzli je nezaobilazan faktor razvoja Tuzlanskog kanotna. Jačanje razvoja univerziteta, zajedno sa osnovnim i srenjim obrazovanjem, predstavlja top prioritet razvoja naše zajednice, naglasio je Načelnik općine, gosp. Jasmin Imamović. U Prostornom planu Općine Tuzla do 2026. godine uvrštena je kasarna Husein kapetana Gradaščevića tj. Kampus Univerziteta u Tuzli. Načelnik smatra da je samo Idejno rješenje Kampusa ambiciozno zamišljeno, što pokazuje ozbiljnost razvoja Univerziteta. Istakao je da Općina Tuzla jako zainteresirana da pomogne Univerzitetu u njegovom razvoju i autonomiji.