Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 08.03.2011. god.


 

 

Sastanak delegacija Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Sarajevu

 

Danas je u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli, rektor, prof.dr. Enver Halilović, sa predstavnicima menadžmenta primio delagaciju Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Faruka Čaklovicu, rektora Univerziteta u Sarajevu sa predstavnicima grupacija visokoškolskih ustanova.

Dnevni red današnjeg sastanka je bio:
1. Predstavljanje aktivnosti univerziteta
2. Iskustva bolonjskog procesa na naša dva univerziteta
3. Zajednički projekti – Doktorski studiji, razvoj informacionog sistema
4. Akademske titule i bolonjska zvanja na VŠU BiH
5. Kulturno-sportske aktivnosti nastavnika, saradnika i studenata
6. Zajedničko saopštenje povodom hapšenja penzionisanog generala Armije BiH Jovana Divjaka

Nakon opširne diskusije, rektori oba univerziteta i svi prisutni su iskazali spremnost za razmjenu iskustava i daljnu intenzivniju saradnju na unapređenju naučno-istraživačkog i umjetničkog rada, saradnje između dvaju univerziteta, izradi i realizaciji zajedničkih projekata koji se finansiraju iz fondova EU i drugih, usklađivanju planova i programa I i II ciklusa studija radi njihove prepoznatljivosti na oba univerziteta, primjeni priznatih bolonjskih akademskih titula i zvanja, realizaciji zajedničkih studijskih programa, razmjeni iskustava vezanih za integraciju univerziteta, mobilnosti nastavnika i studenata, povezivanja Unije studenata Univerziteta u Tuzli i Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, kao i zajedničko organizavanje i učešće u kulturno-sportskim aktivnostima.

Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. dr. Enver Halilović je u svom obraćanju naglasio da je nastavak saradnje dva univerziteta, računajući na kadrovski i naučni potencijal koji imaju, od velikog akademskog i društvenog značaja za dobrobit i razvoj brojnih akademskih, kulturnih, edukativnih i stručnih institucija u BiH, te da je ova saradnja bitan faktor za našu integraciju u evropski prostor visokog obrazovanja u punom kapacitetu.

Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Faruk Čaklovica je istakao da moramo iskoristiti evropske fondove od 40 milijardi EUR namijenjenih za nauku, te na taj način pojačati referentnost nastavnika i podržati razvoj visokog obrazovanja na našim univerzitetima i u BiH.

Pored razgovora o nastavku saradnje, tema današnjeg sastanka je bila i hapšenje penzionisanog generala Armije BiH, Jovana Divjaka. U prilogu Vam dostavljamo Zajedničko saopštenje povodom hapšenja penzionisanog generala Armije BiH Jovana Divjaka.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S MEDIJIMA