Tuzla, 20.12.2011. god.

 

Pregled studijskih programa/usmjerenja drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli na kojima se realizira nastava u akademskoj 2011/12. godini

 


Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
 • Logopedija
 • Specijalna edukacija i rehabilitacija
  Usmjerenja:
  - Intelektualne teškoće
  - Motorički poremećaji i hronične bolesti

Ekonomski fakultet

Usmjerenja:
- Marketing
- Računovodstvo i revizija
- Finansije, bankarstvo i osiguranje
- Menadžment
- Ekonomska teorija i politika

Fakultet elektrotehnike

Usmjerenja:
- Elektroenergetske mreže i sistemi
- Sistemi konverzije energije
- Automatika i robotika
- Računarstvo i informatika
- Komunikacije

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Usmjerenja:
- Tjelesni odgoj
- Sport i rekreacija


Filozofski fakultet

 • Bosanski jezik i književnost
  Usmjerenja:
  - Bosanskohercegovačka književnost u književnohistorijskom kontekstu
  - Metodika bosanskog jezika i književnosti
 • Historija
  Usmjerenje:
  - Stari i srednji vijek
 • Engleski jezik i književnost
  Usmjerenja:
  - Lingvistika Engleskog jezika
  - Angloamerički književno-kulturalni studiji
 • Žurnalistika

Studijski programi u trajanju od 2 godine:

 • Razredna nastava
 • Tehnički odgoj i informatika

Mašinski fakultet

 • Energetsko mašinstvo
  Usmjerenje:
  - Održiva energija i okolina
 • Proizvodno mašinstvo
  Usmjerenja:
  - Proizvodne tehnologije
  - Industrijski inženjering

Pravni fakultet

Usmjerenja:
- Državno i međunarodno javno pravo
- Građansko pravo


Prirodno-matematički fakultet

 • Matematika
  Usmjerenja:
  - Primjenjena matematika
  - Edukacija u matematici
 • Fizika
  Usmjerenje:
  - Primjenjena fizika
 • Geografija
  Usmjerenje:
  - Edukacija u geografiji
 • Biologija
  Usmjerenja:
  - Primjenjena biologija
  - Mikrobiologija
 • Hemija
  Usmjerenje:
  - Primjenjena hemija

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 • Građevina
  Usmjerenje:
  - Hidrotehnika
 • Sigurnost i pomoć

Tehnološki fakultet

 • Hemijska tehnologija
  Usmjerenje:
  - Hemijsko inženjerstvo i tehnologije
 • Prehrambena tehnologija
  Usmjerenje:
  - Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane
 • Zaštita okoline