Univerzitet u Tuzli

Nastavni planovi po Bolonjskom procesu


home > Uredi i službe na Univerzitetu > Ured za nastavu i studentska pitanja > Nastavni planovi
NAPOMENA: za šk. 2009/10. god. vrijede nastavni planovi i programi od šk. 2007/08. god.