Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > vodič za brucoše > obavjest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 17.05.2011. god.


 

ODRŽANA MANIFESTACIJA
„DAN OTVORENOG UNIVERZITETA-ŠTA I KAKO STUDIRATI NA UNIVERZITETU U TUZLI“

 

Univerzitet u Tuzli organizirao je tradicionalnu manifestaciju „Dan otvorenog Univerziteta- kako i šta studirati na Univerzitetu u Tuzli“, održanu u Univerzitetskoj sportskoj dvorani, čiji je cilj promovirati upisnu politiku, fakultete/akademiju i studijske programe zainteresiranim srednjoškolcima, njihovim roditeljima budućim brucošima. Tokom svečanog čina otvaranja ovogodišnjeg „Dana otvorenog Univerziteta“ , Rektor, prof. dr. Enver Halilović, između ostalog kazao je da Univerzitet u Tuzli nudi iste kriterije pri upisu svih kandidata sa prostora BiH i šire, kao i da je pred svim zainteresiranim ponuda Univerzitet sa međunarodnom reputacijom i sa velikim brojem sporazuma o projektima i saradnji sa drugim univerzitetima.

„Siguran sam da će Vaša očekivanja naći plodno tlo upravo na Univerzitetu u Tuzli, koji Vam nudi trinaest fakulteta i pedeset i šest studijskih programa, kroz tri ciklusa studija.
Univerzitet u Tuzli učinit će sve da Vam pruži studiranje po svjetskim standardima i da Vam omogući da budete dio europskog akdemskog prostora. Naši profesori omogučit će Vam otvoren put ka sticanju znanja neophodnih za Vaše lično i profesionalno napredovanje, jer Univerzitet u Tuzli svoju misiju i viziju, strategiju svog razvoja bazira i orijentira upravo prema zahtjevima studenata. Naša obaveza dodatno precizirana Bolonjskim procesom, napraviti Univerzitet usmjeren prema studentima, koncipirati nastavu prema zahtjevima studenata, naša je dužnost i čast“
, poručio je Rektor Univerziteta u Tuzli, dr. sci. Enver Halilović, redovni profesor.

Tokom trajanja same manifestacije, srednjoškolci su bili u prilici upoznati se sa predstvanicima svih fakulteta/akademije Univerziteta u Tuzli, razgovarati sa profesorima i sadašnjim studentima, te informirati se o načinu studiranja. Pored toga, maturantima su predstavljeni i studentski servisi: Studentski centar, Unija studenata i Univerzitetsko sportsko društvo. Svaki posjetitelj imao je priliku dobiti „Brucoški vodič“ sa relevantnim podacima o studiranju na Univerzitetu u Tuzli, kao i drugi informativni materijal.
Tehnički organizator cjelokupne manifestacije bila je Unija studenata Univerziteta u Tuzli.


 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU