Univerzitet u Tuzli

Broj izdatih diploma na Univerzitetu
u Tuzli u 2010.godini


home > Uredi i službe na Univerzitetu > Ured za nastavu i studentska pitanja > Broj diplomaca, magistara i doktora nauka

 

Broj izdatih diploma na Univerzitetu u Tuzli u 2011. godini

 

 

Dodiplomski studij

Fakultet/Akademija
Broj diplomaca
Akademija dramskih umjetnosti
5
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
73
Ekonomski fakultet
281
                Visoka poslovna škola
67
Fakultet elektrotehnike
63
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
56

                trogodišnji studij*

23
Farmaceutski fakultet
69
Filozofski fakultet
454

                trogodišnji studij**

184
Mašinski fakultet
36
Medicinski fakultet
73

                Visoka zdravstvena škola

33
Pravni fakultet
134
Prirodno-matematički fakultet
100
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
57
Tehnološki fakultet
80
UKUPNO:
1788
 
* Edukacija trenera
**Razredna nastava i Tehnički odgoj i informatika

 

Postdiplomski studij

Fakultet/Akademija
Magistri nauka
Akademija dramskih umjetnosti
2
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
13
Ekonomski fakultet
10
Fakultet elektrotehnike
21
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
10
Farmaceutski fakultet
1
Filozofski fakultet
7
Mašinski fakultet
10
Medicinski fakultet
30
Pravni fakultet
3
Prirodno-matematički fakultet
30
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
22
Tehnološki fakultet
17
UKUPNO:
176

 

Doktorati nauka

Fakultet/Akademija
Doktori nauka
Akademija dramskih umjetnosti
0
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
2
Ekonomski fakultet
2
Fakultet elektrotehnike
1
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
-
Farmaceutski fakultet
-
Filozofski fakultet
1
Mašinski fakultet
1
Medicinski fakultet
24
Pravni fakultet
-
Prirodno-matematički fakultet
10
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
5
Tehnološki fakultet
2
UKUPNO:
48

 

REKAPITULACIJA – Ukupan broj izdatih diploma u 2011. godini

Diploma
Broj
Dodiplomski studij
1788
Postdiplomski studij
176
Doktorski studij
48
UKUPNO:
2012

 

Pregled dodijeljenih Zlatnih plaketa Univerziteta u Tuzli u 2011. godini

Fakultet
Broj nagrađenih diplomaca
Akademija dramskih umjetnosti
2
Edukacijsko rehabilitacijski fakultet
6
Ekonomski fakultet
12
Fakultet elektrotehnike
4
Farmaceutski fakultet
1
Fakultet za tjelesni odgoj i sport
-
Filozofski fakultet
8
Mašinski fakultet
-
Medicinski fakultet
5
Pravni fakultet
6
Prirodno-matematički fakultet
4
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet
2
Tehnološki fakultet
2
UKUPNO:
52

 

  ARHIVA    2010        2009        2008    2007    2005/06   2004/05