Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 20.09.2011. god.

 

Potpisan Memorandum o saradnji između Univerziteta u Tuzli
i Transparency International BiH

 

Na Univerzitetu u Tuzli, rektor dr.sc. Enver Halilović, red. prof. i prorektorica za finansiranje i razvoj, dr. sc. Snježana Marić, vanr. prof. dočekali su delegaciju Transparency International BiH koju su sačinjavali izvršni direktor TI BiH, Srđan Blagovčanin, rukovodilac programa, Bojan Stančević i glasnogovornica TI BiH, Ivana Korajlić.

Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, red.prof. i izvršni direktor TI BiH, Srđan Blagovčanin su potpisali Memorandum o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Transparency International BiH, kojim se uspostavljaju mehanizmi i utvrđuju načini saradnje u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije, te osiguranja intergiteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

 

 

Univerzitet u Tuzli i Transparency International BiH se obavezuju na zajednički angažman i učešće u istraživanjima, edukativnim radionicama, a prije svega u kreiranju i usvajanju planova integriteta i načela transparentnosti i odgovornosti na Univerzitetu. Osim Univerziteta u Tuzli, isti okviri saradnje biće uspostavljeni i sa drugim javnim univerzitetima, uz nadu da će ovakav vid saradnje između nevladinog sektora i institucija visokog obrazovanja postati ustaljena praksa, te da će antikorupcijski planovi koji će se usvojiti u narednom periodu donijeti očekivane rezultate.

"Sam Vaš dolazak je vrlo poticajan za svakog čovjeka na Univerzitetu. Mali broj ljudi je korumptivan, a pravi se velika šteta za cijelu zajednicu.", istakao je Rektor Univerziteta u Tuzli u svom obraćanju.

Cilj uspostavljanja saradnje je aktivniji angažman na prevenciji korupcije u visokom obrazovanju, kroz usvajanje antikorupcijskih planova na univerzitetima i stvaranje preduslova za uskladjivanje zakonskog okvira u ovoj oblasti. Ostvarivanje saradnje sa univerzitetima u BiH dio je aktivnosti TI BiH usmjerenih ka definisanju uzroka korupcije u visokom obrazovanju i njihovom otklanjanju kroz strateški pristup i primjenu unaprijed definisanih mjera i antikorupcijskih planova.

Ciljna grupa su svi koji su uključeni u visokoškolski nastavni proces – studenti, nastavno i nenastavno osoblje, upravljačka tijela univerziteta, donosioci odluka u oblasti visokoškolske politike, mediji, organizacije civilnog društva koje su zainteresirane da prate rad visokoškolskih ustanova i učestvuju u kreiranju visokoškolske politike, kao i šira javnost.

Izvršni direktor TI BiH, Srđan Blagovčanin je izrazio zadovoljstvo spremnošću univerziteta da sarađuju i rekao: "Nadamo se da će biti pozitivnih efekata saradnje, ne samo za Univerzitet i nas, nego i za cijelu zajednicu, te da će antikorupcijski planovi u narednom periodu donijeti očekivane rezultate."

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU


 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz