Tuzla ,

UNIVERZITET U
TUZLI


 


 
                              
 

  home > vijesti >  saradnja

Univerzitet u Tuzli i Universiti Kebangsaan Malaysia potpisali  su pismo namjere o saradnji koji su na prigodnoj
ceremoniji u Rektoratu potpisali rektor  prof. dr. sc. Džemo Tufekčić i prof. dato' dr. Shaharuddin Ahmad
ispred
Universiti Kebangsaan Malaysia .Za promoviranje zajedničkog interesa  složili su se da ulože napore 
i razviju slijedeće oblike saradnje :
a) Razmjena studenata ;
b) Istraživanje i saradnja u ovoj oblasti od zajedničkog interesa ;
c) Razmjena naučnih materijala ;
d) Razvijanje zajedničkih programa ;
e) Obje strane će imenovati koordinatora  za razvoj i upravljanje zajedničkih aktivnosti .

Ostali detalji bit će definirani pri konkretizaciji saradnje .Takođe je iskazano i interesovanje za
 Ljetni univerzitet u Tuzli kao i razmjena stuudenata .

Tuzla , 06.11.2008. god.
 

kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz