Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 

 

  home > vijesti > sporazum
 
POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI S DRŽAVNIM UNIVERZITETOM U NOVOM PAZARU (SRBIJA)

Univerzitet u Tuzli i Državni univerzitet u Novom Pazaru zaključili su Sporazum o saradnji kojeg su na prigodnoj ceremoniji u Rektoratu potpisali rektori dvaju univerziteta prof. dr. sc. Džemo Tufekčić i prof. dr. sc. Ćemal Dolićanin.

Rektori sa saradnicima izrazili su zadovoljstvo potpisivanjem Sporazuma za koji se nadaju da će uroditi plodom te rezultirati mobilnošću studenata, asistenata i profesora.

«Svi s prostora regiona jugoistočne Europe upućeni su jedni na druge, Europa zahtjeva da brišemo ono što nam je predstavljalo prepreku», istaknuo je tom prigodom rektor Državnog Univerziteta u Novom Pazaru prof. Dolićanina. Rektor Univerziteta u Tuzli, prof. Tufekčić, iskazoa je značaj integracije univerziteta, istaknuvši kako u duhu reformi i novih zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i Srbiji jedino integrisani univerziteti mogu opstati.

Državni univerzitet u Novom Pazaru je najmlađi državni univerzitet u Srbiji. Na njemu studira oko 2000 studenata, na 3 fakulteta i 11 studijskih odsjeka. Univerzitet u Novom Pazaru je trenutno jedini integrirani državni univerzitet u Srbiji i u potpunosti je koncipiran i prilagođen radu i školovanju studenata po principima Bolonjske deklaracije.

 sporazum