Tuzla ,

UNIVERZITET U
TUZLI


 


 
                              
 

  home > vijesti

 
REKTOR I STUDENTI PROTIV KORUPCIJE
 

Rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. sc. Džemo Tufekčić sastao se s predstavnicima studenata. Predsjednik Unije
studenata Univerziteta u Tuzli Edin Eminović, te članovi odbora Unije i predstavnici svih fakultetskih asocijacija
otvoreno su razgovarali s rektorom o
korupciji i drugim devijantnim pojavama, a sve u svjetlu pokrenutih afera u
okruženju.

«Budite aktivni sudionici svih aktivnosti koje se odnose na ponos, dostojanstvo i etiku univerzitetskog osoblja
i studenata našeg Univerziteta. Moja su vam vrata uvijek otvorena i pozivam vas da prijavite bilo koji nemoralni
akt, akt prodaje knjiga od strane profesora, davanja novca ili drugih usluga za ocjene. Pozivam vas da afirmirate
etički kodeks»,
istaknuo je rektor Tufekčić na sastanku sa studentima.
Studenti su na sastanku iskazali odlučnost u davanju doprinosa borbi protiv devijantnih
pojava na Univerzitetu
u Tuzli. Iskazali su podršku akcijama koje se provode u okruženju.

Zaključeno je da se rektor i studenti sastaju dva puta mjesečno i da analiziraju stanje na
Univerzitetu u Tuzli.

 

kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz