Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 

 

  home > vijesti
 

Poštovani brucoši, drage kolege,

Dobrodošli na Univerzitet u Tuzli. Donijeli ste dobru odluku kada ste se opredijelili za studiranje na njemu. Kao što ćete se već u narednim danima uvjeriti, ovo nije veliki, ali je dobro organiziran univerzitet. Mi dajemo sve od sebe da bismo ispunili vaša očekivanja i obezbjedili vam kvalitetan studij. Savremena kretanja, globalizacija, postindustrijska revolucija, te era savremenih komunikacija doveli su do revolucija u svim sferama ljudskog rada. Mi na Univerzitetu u Tuzli pratimo ta zbivanja i prilagođavamo se. Spremni smo pomoći i vama da se i vi prilagodite i osposobite za život u XXI. Stoljeću, primjenjujući ekonomiju znanja. Znanja koja budete sticali u narednim godinama proširivat ćete i primjenjivati ih idućih 45 godina. Danas je intenzitet i sveobuhvatnost promjena izrazito velika. Imajte to stalno na umu: i za vrijeme vaših predavanja i za vrijeme vježbi, i dok idete vašim asistentima i profesorima na konsultacije i dok učite i spremate ispite.

Mi smo poznati kao Univerzitet koji je posebno predan Bolonjskoj deklaraciji. Reforme za koje ste čuli da se provode u sektoru visokog obrazovanja, provode se zbog vas. Univerzitet u Tuzli je snažno privržen ovim reformama koje će dovesti do stvaranja jedinstvenog evropskog akademskog prostora. Na nama profesorima i na menadžmentu Univerziteta je osigurati vama studentima mogućnost i šansu pripadanja evropskom akademskom prostoru. Mi smo uveli evropski sistem prijenosa bodova – ECTS sistem, i vi ćete u narednim godinama biti u mogućnosti ostvariti akademsku mobilnost sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini i u inostranstvu. Bit ćete u mogućnosti na svim godinama studija birati jedan dio svojih predmeta i tako sami kreirati svoj studij. Prema novoj filozofiji studija, u centru pažnje je student i ta filozofija podrazumijeva stjecanje raznih vještina na studiju.

Mi istinski želimo ostvariti interaktivnu nastavu na ovome univerzitetu. Želimo s vama imati dvosmjeran odnos. U srednjim školama taj je odnos uglavnom jednosmjeran – profesori predaju, učenici ta znanja uzimaju kao apsolutnu istinu. Vi ste sada na jednom višem nivou. Budite slobodni iznijeti svoja mišljenja i dileme koje imate. Diskutirajte na nastavi. Tako ćete lakše učiti i zavoljet ćete to što učite. Struka za koju ste se opredijelili pratit će vas cijeli život. Kojom brzinom će se razvijati nauka, ali i društveni odnosi, to sada samo možemo pretpostaviti. Otvorite svoje e-mail adrese, slobodno tražite e-mail adrese od vaših asistenata i profesora. Mi ulažemo velike napore i značajna sredstva da bismo vam i u ovim teškim vremenima omogućili hvatanje koraka sa savremenim svijetom. Od vas očekujem da tu pruženu šansu iskoristite.

Izuzetno je važno da studiranje koje započinjete danas završite diplomiranjem u što kraćem roku. Dajte sve od sebe da to bude tako. Mi ćemo vam u tome značajno pomoći. Tako ćete otvoriti perspektive za budućnost i mogućnost da nađete dobro zaposlenje, da napredujete. S više obrazovanih ova zemlja i društvo imaju veću šansu. Ne zaboravite da Bosnu i Hercegovinu iz krize mogu izvući jedino obrazovani mladi ljudi. Ta šansa i ta zadaća je na vama.

Kolegice i kolege,

Danas je veliki dan u vašem životu. Danas postajete članovi akademske zajednice. Akademska zajednica je globalna i nije vezana za Tuzlu, za naš kanton ili za Bosnu i Hercegovinu. Ona je univerzalna i svugdje važe ista pravila. Od vas se očekuje da svoj takav status opravdate i da se ponašate akademski u svim situacijama. Razmišljajte, i imajte svoj stav o svemu. Budite pošteni i pristojni. I povrh svega, učite! Mi ćemo zajedno provesti iduće 4 do 6 godina, nakon kojih ćete vi krenuti u život. Osim znanja koja ćete sticati na vašim predavanjima i vježbama, vi ovdje morate naučiti i nešto o životu. Morate se spremiti za tržišnu utakmicu u kojoj ćete igrati po završetku studija. Prema teškim prilikama koje sada vladaju u našem društvu, ta utakmica uopće nije lagana. Ekonomija je u krizi, pa tržište radne snage iz utakmice izbacuje i najbolje igrače. No, formulu uspjeha sam vam već rekao – ostvarujte dobre rezultate, dobro učite za vrijeme studiranja i sutra budite dobri radnici i čestiti ljudi, i bit ćete svugdje dobrodošli.

Za kraj ću vam priznati da je i za nas profesore današnji dan poseban. I mi smo uzbuđeni uvijek kada primamo nove studente. Mi vam svi želimo najsrdačniju dobrodošlicu.

Drage kolege, dobro nam došli! Želim vam svaku sreću pri studiranju. Nikada vam neće biti tako lijepo kao za vrijeme studiranja. To ćete, nažalost, shvatiti tek na kraju studija.

Želim vam kazati da su vam moja vrata uvijek otvorena.

Srdačno vaš,


Prof. dr. sc. Džemo Tufekčić
Rektor Univerziteta u Tuzli