Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju
Tel:035/300-526
Fax: 035/300-528

 

Potpisan sporazum o saradnji sa IPAK-

-Institutom za simboličku analizu i razvoj informacionih tehnologija iz Slovenije

 


Univerzitet u Tuzli već dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa Univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kao i sa Institutima koji se bave naučno-istraživačkim radom. Danas, 09.04.2009.godine, Univerzitet u Tuzli je potpisao Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji sa IPAK, Institutom za simboličku analizu i razvoj informacionih tehnologija iz Slovenije.

 

Saradnja potpisnika Sporazuma odvijat će se kroz slijedeće oblike:

  • međusobne posjete, studijska putovanja i konsultacije naučnika - istraživača radi međusobne razmjene iskustava u nastavnom i naučno-istraživačkom procesu;
  • zajednčkog rada na naučno-istraživačkim projektima;
  • sarađivanje na naučnim skupovima, simpozijima i konferencijama;
  • posjete prigodnim svečanostima u organizaciji jednog ili drugog potpisnika;
  • međusobna razmjena naučnih informacija;
  • međusobna razmjena publikacija (univerzitetskih udžbenika, knjiga, časopisa, nastavnog materijala, stručne literature i dr);
  • druge oblike saradnje od obostranog interesa.
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz