Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za međunarodnu saradnju
Tel:035/300-526
Fax: 035/300-528

 

Potpisan Sporazum o međuuniverzitetskoj saradnji sa Univerzitetom Yalova, Yalova, Turska

i Univerzitetom Tuzla, Bosna i Hercegovina


Univerzitet u Tuzli već dugi niz godina ima uspješnu saradnju sa Univerzitetima u zemlji i inostranstvu. Danas, 10.12.2009.godine, Univerzitet u Tuzli je potpisao Sporazum o međuuniverzitetskoj saradnji sa Univerzitetom iz Yalova, Yalova, Turska. Potpisnici Sporazuma o međuuniverzitetskoj saradnji su prof. dr. M. Niyazi Eruslu, rektor Univerziteta u Yalova i prof. dr. Džemo Tufekčić, rektor Univerziteta u Tuzli.

Saradnja potpisnika Sporazuma odvijat će se kroz slijedeće oblike:

  • razmjena i saradnja izmedju profesora, istraživača, studenata dodiplomskog i postdiplomskog studija;
  • međusobne posjete, studijska putovanja i konsultacije naučnika - istraživača, radi međusobne razmjene iskustava u nastavnom i naučno-istraživačkom procesu;
  • organizovanja ljetnih univerziteta, seminara i drugih oblika razmjene iskustava i znanja;
  • zajednčkog rada na naučno-istraživačkim projektima;
  • sarađivanje na naučnim skupovima, simpozijima i konferencijama;
  • razmjena iskustava i programa na polju informacionih sistema i komunikacija;
  • posjete prigodnim svečanostima u organizaciji jednog ili drugog potpisnika;
  • međusobna razmjena naučnih informacija;
  • međusobna razmjena publikacija (univerzitetskih udžbenika, knjiga, časopisa, nastavnog materijala, stručne literature i dr);
  • druge oblike saradnje od obostranog interesa.
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz
 
kliknuti za veći prikaz