UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za pitanja naučno-istraživačkog rada > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 10.01.2012.god.

 

STIPENDIJE FRANCUSKE VLADE ZA
DOKTORSKE STUDIJE 2012

 

Francuska vlada poziva sve zainteresovane da se prijave na poziv za stipendiranje doktorskih studija (na francuskom ili engleskom jeziku) u svim oblastima.

Konkurs je otvoren do 03.02.2012. godine, a uslove prijave možete pronaći na:

 


URED ZA NIR