UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za pitanja naučno-istraživačkog rada > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučno-istraživačkog rada
Tel/Fax: +387 35 300 528

Tuzla, 17.11.2011.g.

 

 

Obavještavamo Vas da je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo

K O N K U R S

za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore za 2012. i 2013. godinu.

Prijave na Konkurs podnose se na propisanim obrascima putem entitetskih ministarstava nadležnih za nauku.

Prijave aplikanata sa područja Federacije Bosne i Hercegovine moraju stići do 15.12.2011. godine u prostorije Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ul. dr. Ante Starčevića bb, Mostar.

Tekst Konkursa i Prijavni obrazac možete preuzeti sa: http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=608&Itemid=1


URED ZA NIR