UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za pitanja naučno-istraživačkog rada > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučno-istraživačkog rada
Tel/Fax: +387 35 300 528

Tuzla, 14.02.2012. g.

 

 

NOVI POZIVI ZA PRIJAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA – LJUDI (PEOPLE)

 

Obavještavamo Vas da su na Research Participant Portal-u objavljeni pozivi za prijavu prijedloga projekata u programskoj oblasti PEOPLE, odnosno za 4 tipa Marie Curie akcija:

FP7-PEOPLE-2012-CIG - MARIE CURIE CARRIER INTEGRATION GRANTS - poziv za projekte unapređenja karijere se zatvara 18.9.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

FP7-PEOPLE-2012-IAPP - MARIE CURIE INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIPS AND PATHWAYS (IAPP) – projekti za intersektorsku mobilnost, rok za prijavu 19.4.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

FP7-PEOPLE-2012-EURAXESS-IU – projekti za podršku EURAXESS inicijative, učešće ograničeno na članove EURAXESS mreže, rok za prijavu 18.4.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

FP7-PEOPLE-2012-COFUND - MARIE CURIE CO-FUNDING OF REGIONAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL PROGRAMMES (COFUND) – sufinansiranje nacionalnih, regionalnih ili internacionalnih projekata, rok za prijavu 15.2.2012.godine, u 17h po vremenu u Briselu.

Za više informacija posjetite stranicu stranici NCP FP BiH (www.ncp.ba) ili se obratite Uredu za pitanja NIR-a.


URED ZA NIR