UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za naučno-istraživački rad > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za naučno-istraživački rad
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 19.05.2011. godine

 

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba
u oblasti “Nauke” za 2011. godinu-MONKSTK

Obavještavamo sve zainteresovane da je Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta Tuzlanskog kantona objavilo javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje potreba u oblasti “Nauke” za 2011. godinu. Za više informacija pogledajte:

http://www.monkstk.ba/

Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada stoji Vam na raspolaganju za sve vrste informacija i pomoći o pomenutim programima.URED ZA NIR