UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za naučno-istraživački rad > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 14.06.2011. godine

 

Kantonalno Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta objavilo je

 

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta

Puni tekst konkursa i prijavni obrazac možete naći na: http://www.monkstk.ba/Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada