UNIVERZITET U TUZLI

obavijest


Google


www untz.ba
home > ured za naučno-istraživački rad > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada
Tel:300-525
Fax:300-524
E-mail: nir@untz.ba

Tuzla, 09.06.2011. godine

 

VAŽNA OBAVIJEST

K O N K U R S
za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih
projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2011. Godini

 

Obavještavamo Vas da je prijave na Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2011. godini. fakulteti i akademija Univerziteta u Tuzli potrebno dostaviti preko protokola Uredu za pitanja naučnoistraživačkog rada najkasnije do srijede, 22. juna 2011. godine, nakon čega će Ured Ministarstvu dostaviti objedinjenu prijavu Univerziteta u Tuzli.

 Ured za pitanja naučnoistraživačkog rada