Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 07.02.2012. god.


 

Posjeta delegacije Pahang Univerziteta iz Malezije Univerzitetu u Tuzli

 

Prof.dr.sc. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli i prof.dr.sc. Naser Prljača, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Tuzli, upriličili su danas u prostorijama Rektorata radni sastanak sa profesorom Wan Mohd Faizalom, predstavnikom Univerziteta Pahang u Maleziji (UMP).

 

 

Cilj posjete Univerzitetu u Tuzli bila je razmjena informacija u vezi sa organizacijom Međunarodne konferencije o zelenoj tehnologiji i ekosistemima za globalno održivi razvoj -InCGTGSD 2012 koja će se održati na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, u periodu od
28.05. – 30.05. 2012. godine, i to u zajedničkoj organizaciji Center for Earth Resources and Management (CERRM), Univerziteta Pahang u Maleziji i Univerziteta u Tuzli.

Profesor Faizal je istakao da Organizacioni odbor Konferencije očekuje preko 100 učesnika iz raznih krajeva svijeta, te da su se do sada za učešće na Konferenciji prijavili učesnici iz Irana, Iraka, Nigerije, Hrvatske, Pakistana i Indije, što će svakako doprinijeti kreiranju jake mreže istraživača iz oblasti zelene tehnologije i ekosistema globalno održivog razvoja.

Prof.dr.sc. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli, i prof.dr.sc. Naser Prljača, prorektor za NIR, izrazili su svoje zadovoljstvo ostvarenom saradnjom, te istakli da će planirana Konferencija zasigurno potaknuti razmjenu informacija i ideja među učesnicima, te promovirati najnovija dostignuća u oblasti zaštite okoline koja će poslužiti kao okvir za razvoj Bosne i Hercegovine.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU