Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 07.05.2012. god.


 

Radni sastanak sa predstavnicima Odjela za kulturu Njemačke Ambasade

 

Dana, 07.05.2012. godine prof.dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli se sastao sa predstavnicima Odjela za kulturu Njemačke Ambasade, koje je predvodio g-din Franz Kaufmann.

 

 


Tom prilikom se Rektor zahvalio cijenjenim gostima na posjeti te ih upoznao da kadrovskom situacijom na Odsjeku za njemački jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. „Imamo poseban interes za angažovanjem nastavnog osoblja i lektora te Vas molim da usmjerimo saradnju na to polje djelovanja jer je odsjek, u kadrovskom smislu, na ivici održivosti“, istakao je rektor Halilović. Posebno se osvrnuo na saradnju sa DAAD, najznačajnijom njemačkom organizacijom za podršku u domenu akademske saradnje, koja naročito pruža pomoć Odsjeku za njemački jezik i književnost u vidu usavršavanja akademskog osoblja i obezbjeđivanja literature.

Gdin Franz Kaufmann je istakao da je važan dio rada Odjela za kulturu Njemačke ambasade upravo visoko obrazovanje i njemački jezik. Posebno je napomenuo da Ambasada podržava rad organizacija kao što su DAAD i Goethe Institut, te obećao da će navedenima skrenuti pažnju na probleme sa kojim se suočava Univerzitet u Tuzli. „Ambasada redovno obavještava univerzitete u BiH o aktivnostima koje su od njihovog interesa, a najčešće su vezane upravo za pomenute organizacije“.

Učesnici sastanka su zaključili da se saradnja treba unaprijediti, te su se usaglasili da nakon ovog inicijalnog kontakta treba razmotriti konkretne vidove saradnje.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU