Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavijest
 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 19.09.2011. god.

 

Održan radni sastanak na Univerzitetu u Tuzli
Posjeta ministra obrazovanja i nauke FBiH, gospodina Damira Mašića Univerzitetu u Tuzli

 

 

Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, redovni profesor, sa prorektorima i generalnim sekretarom upriličio je danas radni sastanak sa ministrom obrazovanja i nauke FBiH, gospodinom Damirom Mašićem i ministricom obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, prof.dr. Nađom Avdibašić –Vukadinović, sa pomoćnikom ministrice za obrazovanje i nauku.

Tokom sastanka govoreno je o strateškim pitanjima koja se odnose na razvoj Univerziteta u Tuzli, poput rekonstrukcije, adaptacije i sanacije postojećih objekata unutar Kampusa Univerziteta u Tuzli, mogućnostima zapošljavanja novog akademskog kadra, postupku akreditacije Univerziteta i mogućnostima finansiranja II i III ciklusa studija, ali i otvorenim pitanjima oko usaglašavanja zakona o visokom obrazovanju na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

„Danas je Univerzitet u Tuzli primio još oko 3.000 brucoša u akademsku zajednicu, pored 18.000 studenata koliko trenutno pohađa studij. Prepuna Univerzitetska sportska dvorana brucoša je jedna lijepa poruka koja je danas otišla u svijet“, na samom početku sastanka kazao je rektor Halilović ukazujući dobrodošlicu ministru obrazovanja i nauke FBiH, gospodinu Damiru Mašiću, kao i ministrici obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, prof.dr. Nađi Avdibašić –Vukadinović.

Rektor Univerziteta u Tuzli, upoznao je prisutne da je u okviru obilježavanja 35 godina rada i postojanja Univerziteta u Tuzli, ministru vanjskih poslova Republike Turske prof.dr. Ahmetu Davutogluu uručena diploma ˝počasnog doktora nauka˝. Najavio je učešće na Rektorskoj konferenciji koja će ove godine biti održana u Turskoj, na kojoj će prisustvovati i ministar prof.dr. Ahmet Davutogluu, i da će svakako iznijeti situaciju koja je aktuelna u visokom obrazovanju u FBiH.

Što se tiče aktivnosti vezanih za Kampus Univerziteta, Rektor je iznio činjenice da je trenutno izrađena tehnička dokumentacija za adaptaciju dvije zgrade Kampusa, koje bi koristili oko 6.000 studenata Ekonomskog i Pravnog fakulteta. Sredstva koja je potrebno izdvojiti u tu svrhu iznose oko 2.400.000 KM. Priključenje Kampusa na toplotni sistem i izgradnja toplovoda su također radovi koji se trenutno izvode. Dio potrebnih sredstava za rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata unutar Kampusa će osigurati Vlada i Ministarstvo TK, a za ostatak sredstava koja su potrebna, Univerzitet u Tuzli je spreman ući u kredit. Rektor je istakao, pored Vlade TK i Ministarstva TK veliku i potpunu podršku Univerzitet u Tuzli u ovom projektu ima od načelnika općine Tuzla, gospodina Jasmina Imamovića.

Prema riječima rektora Halilovića, Univerzitet u Tuzli je podnio zahtjev za akreditaciju univerziteta, odnosno zahtjev za eksternu evaluaciju koja će, dobivenim pozitivnim ocjenama, rezultirati prisustvom Univerziteta u Tuzli na listi akreditiranih univerziteta, što će akademsku zajednicu Tuzlanskog kantona izjednačiti sa europskom akademskom zajednicom. Svakako, postupak akreditacije podrazumijeva upošljavanje novog akademskog kadra, profesora i asistenata, kao i aktivnosti na otvaranju II i III ciklusa studija.

Tokom sastanka, posebna pažnja je posvećena raspravi o donošenju jedinstvenog Zakona o visokom obrazovanju, kao i o normama i standardima o kojima se treba dogovoriti kako bi se osigurala mobilnost studenata i nastavnog osoblja, jer trenutno vladaju različiti zakoni po kanotnima, unutar FBiH.

„Drago mi ja da je Univerzitet u Tuzli uručio diplomu „počasnog doktora nauka“ ministru vanjskih poslova Republike Turske prof.dr. Ahmetu Davutogluu i prepoznao njegovu ulogu i važnost za ovaj Univerzitet i kanton i državu. On je jedan od rijetkih prijatelja ove zemlje. Zahvaljujem se u svoje ime što ste prepoznali njegovu ulogu, kao i ulogu bivšeg predsjednika RHrvatske, gosp. Mesića.“, ovim riječima se obratio ministrar obrazovanja i nauke FBiH, gospodin Damir Mašić.

Ministrar obrazovanja i nauke FBiH, gospodin Damir Mašić je istakao da FBiH nema nikakvih ovlasti po pitanju visokog obrazovanja, da je sva nadležnost Vašingtonskim sporazumom predata kantonima, što je greška i da je koordinacija ključno pitanje.
„Tamo gdje ima dobre volje i želje može se puno uraditi“, riječi su Ministra obrazovanja i nauke FBiH.

Također, upoznao je prisutne sa zadacima koje trenutno provodi Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH: uvođenje u sistem udžbeničke politike, uvođenje eksterne mature osnovcima i srednjoškolcima (što dovodi do implementacije Bolonje, što je svrha mobilnosti studenata na prostorima BH), klasifikacija zanimanja, usvajanje Zakona o visokom obrazovanju - izmjenama i dopunama postojećih zakona, ujednačavanjem zakona i dogovorom o normama i standardima na nivou Federacije. Diskutovano je i o javnim i privatnim univerzitetima i usaglašavanju kriterija i normi na nivou Federacije i kantona.

Ministrar obrazovanja i nauke FBiH, gospodin Damir Mašić je rekao da se na nivou FBiH izdvaja 3 miliona KM za nauku i obećao je podršku pri izradi magistarskih radova i doktorskih disertacija, naučnoistraživačkom radu, kao i pri organizovanju manifestacije „Ljetni univerzitet“, te pozvao Univerzitet u Tuzli da konkuriše za sredstva koja se izdvajaju za opremanje laboratorija i instituta, kako bi dobili dio sredstava potrebih za izgradnju Kampusa.

Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, prof.dr. Nađa Avdibašić –Vukadinović je pozdravila prisutne i izrazila zadovoljstvo što je upriličen ovaj sastanak. Upoznala je prisutne sa problemima koji vladaju zbog neusaglašenih zvanja za završeni I ciklus studija u trogodišnjem trajanju. Univerzitet u Tuzli u budućnosti treba da studentima koji završe I ciklus studija u trogodišnjem trajanju izdati diplome u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i dodatak diplomi (saplement).

Kada je riječ o temama koje se odnose na rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju postojećih objekata Kampusa Univerziteta u Tuzli, prema riječima ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK, prof. dr. Nađe Avdibašić-Vukadinović, resorno ministarstvo je poslalo zahtjeve prema kreditnim sredstvima OPEK-a fonda i fonda Saudijske Arabije kako bi se obezbjedila sredstva, čija rekonstrukcija započinje ove godine.

„Saradnja Ministarstva TK i Univerziteta u Tuzli nikada neće biti upitna, spremni smo na saradnju na svim nivoima kao i izgradnju nekog zajedničkog sistema na nivou FBiH.“, riječi su Ministrice, prof. dr. Nađe Avdibašić-Vukadinović.

Na kraju sastanka kratko su se obratili i prorektori i generalni sekretar Univerziteta u Tuzli i iznijeli svoje stavove o pitanjima koja su usko vezana za njihov domen nadležnosti. Zaključeno je da je potrebno izvršiti veća ulaganja u nauku na svim nivoima vlasti. Univerzitet u Tuzli ima podršku i Ministarstva TK i Ministarstva FBiH za naučnoistraživačke projekte, izradu magistarskih i doktorskih disertacija, kao i za razvojne planove i programe. Univerzitet u Tuzli prati Evropske tokove, primjenjuje Bolonjski princip studiranja, što je potvrđeno i donošenjem niza pravilnika i procedura, te se u potpunosti može računati na Univerzitet u Tuzli. Sastanak je završen sa riječima prorektorice za nastavu i studentska pitanja, prof.dr. Rejhane Dervišević: „U izvještaju Evropske komisije stoji da se ima šta vidjeti i naučiti na Univerzitetu u Tuzli“. 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU


 
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz
kliknuti za veći prikaz