Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 21.11.2011. god.


 

Potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji između Univerziteta u Tuzli i
Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli svečano potpisan Sporazum o naučno-istraživačkoj i stručnoj saradnji između Univerziteta u Tuzli i Agencije za sigurnost hrane BH.

Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, red.prof. i prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostrastvu, dr. sc. Mensura Aščerić, vanr. prof. su u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli, primili direktora Agencije za sigurnost hrane BiH, dr.sc. Sejada Mačkića, docent sa delegacijom: mr.sc. Džemil Hajrić, pomoćnik direktora Sektora upravljanja krizom i hitnim slučajevima, doc.dr. Nihada Ahmetović, šef Odsjeka za patogene mikroorganizme i Dalibor Vidačak, dipl.žur., viši stručni saradnik za odnose sa javnošću.

 

 

Riječi dobrodošlice i pozdrava uputio je Rektor Univerziteta u Tuzli, dr.sc. Enver Halilović, redovni profesor, te istakao:

- Ovo je obečavajući Sporazum o saradnji. Ove godine smo dobili saglasnost Vlade TK za otvaranje studijskog odsjeka "Agronomija" na Univerzitetu u Tuzli, pa ćemo se više uključiti u nabavku opreme i nastojaćemo da laboratorijske potencijale u oblasti sigurnost hrane ojačamo. Obezbjedićemo prisustvo međunarodnih agencija za oblast sigurnosti hrane. Ova saradnja će dobro doći za studente, posebno studentima Tehonološkog, Prirodno-matematičkog, Medicinskog i Farmaceutskog fakulteta. Ovim se otvara prostor za održavanje različitih oblika edukacije uz prisustvo međunarodnih agencija i univerziteta koji se pitanjem sigurnosti hrane već duže vrijeme bave.


Predmet ovog Sporazuma je naučno-istraživačka i stručna saradnja koja će se odvijati kroz zajedničke naučno-istraživačke projekte i istraživanja iz oblasti sigurnosti hrane, kao i razmjena rezultata naučnih i stručnih istraživanja iz navedenih oblasti. Također, saradnja će se odvijati kroz edukaciju naučnog i stručnog kadra iz oblasti sigurnosti hrane, učešće u zajedničkom organizovanju aktuelnih tematskih predavanja iz oblasti sigurnosti hrane, radionica, seminara, okruglih stolova i simpozija. Agencija će omogućiti edukaciju studenata i jačanje kapaciteta laboratorija pri fakultetima.

Prisutnima se obratio i direktor Agencije za sigurnost hrane BiH dr.sc.Sejad Mačkić, docent, koji je govorio o značaju Agencije za sigurnost hrane i faktorima rizika.

- Danas ćemo nastaviti još snažniju saradnju sa Univerzitetom u Tuzli. Sporazumom smo predložili osnovne tačke gdje bi mogli još bolje da sarađujemo. Naučno-istraživačke institucije, kao što je Univerzitet u Tuzli su vrlo bitne u našem radu da što bolje educiramo kadrove u oblasti sigurnosti hrane, što danas predstavlja globalno pitanje. Naša saradnja bi se ogledala kroz organizovanje seminara, kongresa, radionica po pitanju sigurnosti hrane, jačanju kapaciteta laboratorija pri fakultetima, da ta pitanja delegiramo EU fondovima, kao i da osiguramo aktivno učešće studenata u ovoj oblasti.

Danas uspostavljenu institucionalnu saradnju u ime Univerziteta u Tuzli realiziraće organizacione jedinice Univerziteta u Tuzli: Farmaceutski fakultet, Medicinski fakultet, Prirodno-matematički fakultet i Tehnološki fakultet, u cilju realizacije zajedničkih projekata, što će biti regulirano posebnim ugovorom. Nakon svečanog potpisivanja Sporazuma, pristupilo se radnom sastanku kojem su prisustvovali dekani fakulteta: dr. sc. Lejla Begić, red. prof., dr.sc. Rifet Terzić, red. prof. i dr.sc. Amra Odobašić, vanr. prof. Tom prilikom su jasno definirana pitanja saradnje u oblasti sigurnosti hrane, budući da će se saradnja realizovati sa navedenim fakultetima.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU