Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 22.05.2012. god.


 

Uloga univerziteta u izgradnji mira


Na Univerzitetu u Tuzli upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Norveškog Helsinškog komiteta na provedbi internacionalnog programa "Uloga univerziteta u izgradnji mira". Sporazum su potpisali prof.dr. Enver Halilović, rektor Univeziteta u Tuzli i gosp. Enver Đuliman, voditelj programa, šef Odjela za edukaciju o ljudskim pravima Norveškog Helsinškog komiteta.

 

 

Potpisivanju Sporazuma su prisustvovali i Naida Huskanović, regionalni koordinator programa i prof.dr. Enes Osmančević, akademski koordinator, voditelj programa za Univerzitet u Tuzli i jedan od predavača.

Norveški Helsinški komitet implementira ovaj regionalni program u saradnji sa Univerzitetom u Buskerudu iz Norveške, Helsinškim komitetima i partnerskim univerzitetima u BiH, Srbiji i na Kosovu.

Opći cilj programa je razvijanje platforme za saradnju između univerziteta i nevladinih organizacija u oblasti ljudskih prava, interkulturalnog razumijevanja i procesa pomirenja.

Rektor Halilović je istakao značaj ovog programa za Univerzitet u Tuzli: "Implementaciju programa kroz izborne predmete na dodiplomskom studiju, lično podržavam. Također, spremni smo i na organizovanje II ciklusa studija koji bi se bavio principima ljudskih prava i interkulturalnog razumijevanja, nakon što se utvrdi broj zainteresovnih studenata, polaznika master studija."

"Osnova čitave ideje leži u tome da mi imamo eksperte za ljudska prava, ali i oni koji se bave javnim radom trebaju da primjenjuju interkulturalno razumijevanje i ljudska prava" , rekao je gosp. Enver Đuliman, te dodao: "Mi ovim programom ne želimo stvoriti eksperte, nego ljude koji će to cijeniti i primjenjivati u svakodnevnom životu".

Regionalni obrazovni program je planiran da traje 3 godine. U prvoj fazi implementacije programa podrazumijeva se sprovođenje aktivnosti u cilju utvrđivanja uloge univerziteta u izgradnji mira u saradnji sa nevladinim organizacijama. Program se realizira uz finansijsku podršku Norveškog ministarstva vanjskih poslova.

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU