Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 07.10.2011. god.


 

STUDENTSKI VODIČ KROZ BOLONJSKI PROCES

 

Danas je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana promocija brošure "Studentski vodič kroz Bolonjski proces". Ovaj projekat koji je realizovan od strane studenata Ekonomskog fakulteta u saradnji sa Uredom za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli, odnosno Prorektoricom za nastavu i studentska pitanja, prof. dr. Rejhanom Dervišević.

Bolonjski proces predstavlja najvažniji i najrasprostranjeniji reformski proces visokog obrazovanja u Evropi koja se opredijelila za stvaranje jedinstvenog akademskog prostora kao odgovor na sveukupan proces globalizacije i tehnološkog razvoja, u kojem će biti omogućena akademska i studentska mobilnost kao i prepoznavanje diploma. Univerzitet u Tuzli je Bolonjski proces definisao kao svoj strateški cilj najvišeg prioriteta.


- Ideja za izradu ovog Vodiča se rodila uslijed mnogobrojnih nejasnoća o tome šta sa sobom nosi Bolonjski proces studiranja. Bolonjski proces studiranja se već nekoliko godina uvodi u naše visokoobrazovne institucije, ali je činjenica da su studentima mnoga pitanja i dalje nejasna. Mi također želimo pokazati koje su to prednosti Bolonjskog procesa, ali i ukazati na prava, ali i obaveze studenata koje moraju ispunjavati putem Bolonjskog procesa. Priručnikom ih želimo pozvati i da se aktivno uključe u reformu procesa, zatim da konstantno prate promjene koje se dešavaju na Univerzitetu, da čitaju pravilnike, te Statut jer je to ono što je zaista važno za svakog studenta prilikom njegovog studiranja, jer od takvih pravila zavisi prelazak u narednu godinu, te mogućnost prelaska na finansiranje od strane Budžeta i slične ostale stvari koje su jako korisne- kazala je Selma Bajramović, predsjednica Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta.

Cilj ovog Vodiča jeste da ponudi studentima Univerziteta u Tuzli pouzdane i tačne informacije o njihovim pravima, ali i obavezama tokom studiranja po Bolonjskom procesu. Vodič je napisan jezikom razumljivim studentima, ali je u isto vrijeme u potpunosti baziran na adekvatnim i validnim dokumentima Univerziteta, a u njegovoj izradi su učestvovali isključivo studenti uz podršku Prorektorice za nastavu i studentska pitanja. Ukupan tiraž Vodiča je 3.000 komada, što znači da će svi brucoši Univerziteta u Tuzli u narednim danima dobiti svoj primjerak.

- Želim iskazati zadovoljstvo pri radu sa studentima, posebno sa studenitma iz Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Željeli smo pružiti informaciju o pravilima studiranja, studentskim servisima. Naši studenti na žalost i nemaju vremena, a neki i ne žele čitati Pravila studiranja na I ciklusu studija na Univerzitetu u Tuzli, o načinu polaganja ispita, te ocjenjivanji i onda dođe do puno nejasnoća kada se približi vrijeme ispitnih termina i mi smo to htjeli na neki način preduprijediti na početku. Zahvaljujući podršci Omladinske banke koja je prepoznala vrijednost ovakvog projekta, i prije svega zahvaljujući zaista nesebičnom angažmanu kolega sa Ekonomskog fakulteta potrudili smo se da napravimo nešto što će biti lako za čitanje, lako pamtljivo i što će upućivati na neke odgovore - istakla je prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof.dr. Rejhana Dervišević i dodala:

- Ured za nastavu će sastaviti listu najčešće postavljenih pitanja koje studenti upućuju Uredu za nastavu i na ta pitanja dati odgovore, osnovne upute studentima, gdje, kako i šta. Ostajemo svo vrijeme na raspologanju studentima putem e-maila: nastava@untz.ba i odgovori na pitanja će biti predstavljeni putem web stranice Univerziteta u Tuzli.

- Potreba i sistemsko rješavanje problema i sve aktivnosti koje imaju korist za širu zajednicu je ono što uvijek podržava Omladinska banka - riječi su Emira Bašića, voditelja projekta za mlade ispred Omladinske banke Tuzla.

Prisutnima se obratio i dekan Ekonomskog fakulteta, prof. dr. Safet Kozarević: - Naša Asocijacija studenata me je pozitivno iznenadila, posebno što su radili u saradnji sa Uredom za nastavu i studentska pitanja. Sve su ovo pitanja kojima nas zasipaju studenti, ovo je priručnik koji će studentima dobro doći, svima će biti jasniji proces studiranja po Bolonji. U ovom Vodiču studenti su ohrabreni da se prijave za stipendije, kao i da se upoznaju sa aktima Univerziteta.

Studenti I godine Ekonomskog fakulteta i Tehnološkog fakulteta su imali priliku danas dobiti brošuru „Studentski vodič kroz Bolonjski proces“ sa relevantnim podacima o studiranju na Univerzitetu u Tuzli, kao i drugi informativni materijal.

Ovaj projekat, kao i mnoge druge projekte Asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta, je finansijski dijelom podržala Omladinska banka Tuzla odnosno Fondacija tuzlanske zajednice, a veći dio tiraža je štampan zahvaljujući Univerzitetu u Tuzli.

 

 

 

SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU