Tuzla,

UNIVERZITET U TUZLI

 
 

  home > aktuelnosti > obavjest

 

 

UNIVERZITET U TUZLI
SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
Tuzla, 26.12.2011. god.


 

Prva sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i HercegovineU prostorijama Rektorata Univerziteta u Bihaću je u petak, 23. decembra 2011. godine održana Prva sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine (RKBiH / RZBiH) nakon preuzimanja predsjedavanja od Univerziteta u Bihaću. Sjednici su prisustvovali rektori Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.

 

 

 

Predsjedavajući Rektorske konferencije BiH prof. dr. Refik Šahinović je poželio dobrodošlicu prisutnima i upoznao ih sa dnevnim redom. Na sjednici je jednoglasno usvojen Zapisnik sa prethodne sjednice Rektorske konferencije, kao i Plan rada RKBiH u mandatnom periodu.

Za člana Upravnog odbora po projektu „HRD – jačanje kapaciteta za razvoj ljudskih resursa u Bosni i Hercegovini“ RKBiH je jednoglasno imenovala prof. dr. Faruka Čaklovicu, a kao zamjenika prof. dr. Mitra Novakovića, a za članove Radne grupe Projekta – KOMPONENTA 1 – Radna grupa 1 po projektu „HRD – jačanje kapaciteta za razvoj ljudskih resursa u Bosni i Hercegovini“ prof. dr. Draška Marinkovića iz Banja Luke i prof. dr. Rejhanu Dervišević iz Tuzle. Po zahtjevu Ministarstva civilnih poslova BiH, RKBiH je u Radnu grupu za izradu Pravilnika o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja, jednoglasno izabrala prof. dr. Refika Šahinovića, prof. dr. Stanka Stanića i prof. dr. Fuada Ćatovića.

RKBiH je donijela Odluku kojom se odbacuje bilo kakva inicijativa o vraćanju pravnog subjektiviteta fakultetima i dala je podršku integriranom univerzitetu kao evropskom standardu. Donesena je i preporuka da se omogući produženje roka za prijavu doktorskog studija po starom sistemu školovanja.

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU